Monthly Archives Grudzień 2018

Cudowna podróż cz. II

Przykład taki opisano w Skandynawii. Uczeni fińscy, korzystając z obszernych i bardzo szczegółowych akt medycznych, badali przypadki zachorowań na schizofrenię. Typowymi objawami tej strasznej choroby psychicznej są: zamknięcie się w sobie, halucynacje, zaburzenia myślenia i zachowania. Naukowcy analizowali historie choroby schizofreników i ich rodzin pod kątem wskazówek co do możliwych przyczyn zachorowań i stwierdzili częstsze występowanie schizofrenii u osób, których matki chorowały na grypę podczas drugiego trymestru ciąży. Właśnie w drugim trymestrze niektóre ważniejsze komórki nerwowe wędrują do kory mózgowej. Kiedy uczeni przyjrzeli się niektórym z tych komórek w mózgach schizofreników, okazało się, że znajdują się one w obszarze tuż pod korą, ale nie dotarły do samej kory. Postawiona przez naukowców teza jest zatem taka, że wirus grypy ingeruje w komunikację komórek podczas ich migracji, być może utrudniając im poruszanie się albo majstrując przy znakach drogowych, które mają doprowadzić je do celu.

czytaj więcej