Biopole jasnowidza a biopole innych ludzi

Powstaje zasadnicze pytanie, w jaki sposób jasnowidząca widzi rzeczy i zdarzenia będące lub zachodzące w innym miejscu i czasie odległym od niej? Z wypowiedzi Ossowieckiego i Klimusz- ki wynika, że jest to widzenie pozapercepcyjne jawiące się w polu świadomości i wyobraźni w sposób obrazowy. A zatem musi istnieć jakiś nośnik informacji łączący zdarzenie minione, równoczesne czy przyszłościowe – z jaźnią jasnowidza. Co jest tym nośnikiem? Niektórzy badacze uważali, że jest to fala elektromagnetyczna, ale przedmioty martwe fali elektromagnetycznej nie wytwarzają. Ponadto doświadczenia z telepatami w kabinie Faradaya wykazały, że fale te nie mogą spełniać tej roli.

Inni badacze wysunęli hipotezę, że jest nim biopole jasnowidza, które interferuje z biopolem innych ludzi. W Polsce teorię tę głosi ks. prof. Włodzimierz Sedlak. Jeszcze inni postulują istnienie cząstek nadświetlnych tzw. tachionów, które poruszałyby się szybciej od światła. Ale nikt nie udowodnił, że cząstki takie istnieją a ponadto z teorii względności Alberta Einsteina wynika, że żadne obiekty nie mogą poruszać się z szybkością światła lub szybciej od światła, gdyż masa ich dążyłaby wówczas do nieskończoności. Jak dotychczas żadna teoria czy hipoteza nie wyjaśniła w sposób dostatecznie racjonalny i empirycznie potwierdzony fenomenu jasnowidzenia w jego trzech postaciach.

Najtrudniej jednak wyjaśnić zjawisko prekognicji, czyli dokładnej zdolności przewidywania przyszłości w skali jednostki, a nawet całych narodów. Sami jasnowidzący nie wiedzą, jak to się dzieje: po prostu stwierdzają, że widzą zdarzenia przyszłe jak na ekranie filmowym. Weźmy przykład z życia ks. Klimuszki. W swoich pamiętnikach wspomina, że będąc proboszczem w Prabutach, udzielił ślubu młodej parze. Przebywając na ich weselu w pewnym momencie w jego wyobraźni zaczęły wyraźnie jawić się obrazy pana młodego wpadającego pod pociąg. Zdziwiony spontanicznością tej wizji ks. Klimuszko ograniczył się do kurtuazyjnej uwagi, żeby pan młody uważał na stacjach kolejowych. W kilka dni potem dowiedział się, że młodożeniec zginął w katastrofie kolejowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>