Category Bez kategorii

SCHLICK I JEGO ZDANIE

Jakaż była, zdaniem Schlicka, przyczyna tego niedobrego położenia, w którym znajdowała się filozofia? Przyczyną tego było dążenie do stworzenia nieempirycznej wiedzy o świecie. Filozofowie chcą rozstrzygnąć szereg problemów, takich jak: czy świat jest materialny, czy idealny?, czy świat jest zbudowany z jednej czy z wielu substancji?, jakie są właściwości substancji?, czy świat jest chaosem?, czy w świecie powszechnie obowiązuje przy czy nowość?, co jest najwyższym dobrem?, co to jest piękno?, w jaki sposób ludzie poznają świat?, jaka jest relacja między poznaniem a światem? itd. itp. – bez odwoływania się do doświadczenia. Filozofowie nie doceniają wartości poznawczej doświadczenia, twierdzą, że doświadczenie daje wiedzę jednorazową, zmienną, niepewną, konkretną, że doświadczenie łudzi nas, jest źródłem nie. doskonałego poznania. Filozofia poszukuje doskonalszego poznania niż poznanie empiryczne, poznania rozumowego, które daje wiedzę ogólną, abstrakcyjną, niezależną od kaprysów naszego aparatu percepcyjnego, niezależną od konkretnych zmiennych faktów, wiedzę pewną. Istotą wszelkiego filozofowania jest tworzenie systemów wyjaśniających naturę wszechświata. .

czytaj więcej

Studia informatyczne dają dobre wykształcenie

Studia informatyczne dają wiedzę oraz kwalifikacje. Niejedna osoba ma zamiar podnosić kwalifikacje, uczyć się i później znaleźć pracę. W obecnych czasach nie ma takiej możliwości, aby ktoś cierpiał z powodu na brak pracy – szczególnie, gdy jest informatykiem. IT to ocean możliwości. Warto uczyć się na studiach i później zdobyć ciekawą wiedzę oraz wielkie możliwości. Szczególnie dużo pracy jest w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku. W tych miastach IT jest szczególnie dobrze rozwinięte. Nadal brakuje informatyków, bo pracy jest całe mnóstwo. Wiele osób dobrej pracy poszukuje i stara się ją mieć na długi czas. Dobra praca to podstawa, a informatycy doceniają ciekawą pracę w dobrej cenie. Jeśli mało zarabiają to szybko zmieniają pracę, szukając kolejnego, lepszego zatrudnienia...

czytaj więcej

Santayana a herezja filozoficzna

Filozofia dzieli los wszystkich rodzajów rozwiniętego i systematycznego myślenia: rozwija się w płaszczyźnie naturalnego, potocznego zorientowania w świecie i pełni w stosunku do niego funkcje służebne. Tu jednak popełnia, zdaniem autora, zasadniczy błąd, wynikający z braku zrozumienia specyfiki jej relacji z wiedzą zdroworozsądkową i potocznym myśleniem. Błąd ten i nieporozumienie polega mianowicie na tym, iż systemy, które pretendują do samodzielnego i uniwersalnego poglądu na świat, ujmują tylko wybrany i najbardziej ich interesujący, a więc ściśle określony i zawężony fragment problematyki wiedzy naturalnej i w oparciu o jego analizę usiłują rzucić światło na cały jej obszar, roszcząc sobie bezzasadnie prawo do wszechwiedzy. Posiadają nadto przesadną skłonność do kwestionowania lub sztucznego przekształcania tego wszystkiego, co na gruncie „ortodoksji ludzkiej” uznane jest za niewątpliwe i dobrze znane: są więc w stosunku do niej ,,h e r e z- j a m i”. Systemy filozoficzne nie są osamotnione w tej heterodoksalnej roli – dzielą ją także doktryny religijne.

czytaj więcej

Rewolucja była dziełem mas ludowych

Dlatego też rewolucja, o której pamięć była jeszcze tak świeża w okresie Restauracji, nie pozwalała już na traktowanie procesu historycznego jako dzieła mniej lub bardziej mądrych czy mniej lub bardziej zacnych jednostek. Zamiast interesować się nastrojami i czynami wielkich ludzi, historycy wysuwają od tej pory postulat historii narodów.

czytaj więcej

PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ

Książki, o których mowa, to Wstęp do semantyki Schaffa – książka, która znalazła znaczny oddźwięk w naszej humanistyce – oraz książka znanego francuskiego marksisty, filozofa i działacza politycznego, R. Garaudy’ego, Perspectives de l’homme, uznana we Francji za ważne wydarzenie w marksistowskiej -i nie tylko marksistowskiej – literaturze filozoficznej. Książki te dotyczą bardzo różnej problematyki i nie chodzi nam o ich merytoryczną analizę: interesować nas będą tylko z pewnego punktu widzenia – właśnie jako swoiste dokumenty wewnętrznej dynamiki marksizmu.

czytaj więcej

PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ CZ. II

Tu i dalej cytuję odpowiednio każdą z wymienionych książek. zmierzać do ukazania wyższości marksistowskiego stanowiska dzięki wskazaniu na odrębność wła- szych rozwiązań. Intencją jej ma być przekonanie, zarówno swych sympatyków, jak i swych przeciwników: ma to być krytyka – znów używam słów Schaffa – która „świadoma jest zarówno tego, że są różne drogi rozwiązywania problemów filozoficznych i że są to drogi różne. U Garaudy’ego stanowisko to jest zradykalizowane – wysuwa on postulat dialogu między filozofią marksistowską a innymi kierunkami. Postulat ten książka jego realizuje oryginalnie. Jest ona mianowicie dialogiem. Każda partia książki analizując dany kierunek została przedstawiona do wglądu reprezentatywnemu przedstawicielowi tego kierunku, a nadesłane krytyczne uwagi zostały zamieszczone w książce. Np. rozdział o egzystencjalizmie zamyka list Sartre’a, zawierający krytyczne uwagi o tymże rozdziale.

czytaj więcej

Korepetycje z angielskiego w Warszawie

Korepetycje z języka angielskiego to podstawa, bez dobrej znajomości języka niewiele osób będzie mogło rozwijać się zawodowo. Niejedna osoba takich lekcji potrzebuje. To ważna sprawa dla niejednej osoby. Warto o tym pamiętać. Z lekcji korzystają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wiele osób z takich lekcji chętnie korzysta. Jest to dobra sprawa, a wiele osób chce się rozwijać. Niejeden człowiek chce mieć takie lekcje w dobrej cenie. Dzisiaj jednak koszt lekcji to 30-40 złotych, to całkiem niedroga lekcja w polskich realiach rynkowych, drogie lekcje kosztują nawet 50-60 złotych, co jest całkiem wysoką ceną oraz wartością znaczącą. Nie warto szukać bardzo drogich lekcji, ważna jest jakość. Wiele osób cierpi na brak pieniędzy...

czytaj więcej

Poglądy historyczne Saint-Simona

Stanowisko to różni się zatem bardzo od filozofii historii w. XVIII, ponieważ zgodnie z nim światem rządzą i o przebiegu historii decydują nie idee, lecz społeczne interesy, a raczej interesy wielkich, składowych elementów społeczeństwa, interesy klas i walka społeczna, wynikająca ze sprzeczności tych interesów.

czytaj więcej

Kurs kosmetyczny w Warszawie

Dbałość o urodę to podstawa. Można to robić samodzielnie, może odwiedzać kosmetyczkę. Kursów kosmetycznych w Warszawie bynajmniej nie brakuje. Wiele osób takie kursy chce kończyć i podejmować pracę w zawodzie kosmetyczki. To specjalistka od paznokci, cery, osoba znająca każdą panią oraz jej potrzeby. Kobiety lubią wizyty u kosmetyczki, panowie także cenią je coraz bardziej. Na kursach kosmetycznych specjalistki uczą się wykonywania nowoczesnych zabiegów oraz używania nowoczesnych urządzeń. Wysoka jakość ich pracy jest bardzo ważna. Dlatego chętnie uczą się, rozwijają oraz zarabiają dobre pieniądze. Rodzajów samego manicure jest kilka rodzajów, dlatego panie chętnie taki manicure wykonują: klasyczny, hybrydowy, żelowy i wiele innych...

czytaj więcej

Prywatne gimnazjum w Gdańsku

W Gdańsku jest niejedno prywatne gimnazjum. W szkole tego rodzaju kwalifikacje podnosi niejedna osoba. Jakość kształcenia jest wysoka, a klasy mają od 10 do 20 uczniów, czyli są relatywnie niewielkie. W Gdańsku rodzice oddają dzieci do takiej szkoły i płacą czesne, zazwyczaj wynoszące kilkaset zlotych. To znakomite rozwiązanie dla niejednej osoby. Zachęcamy do wyboru takiej placówki edukacyjnej. Można poszukać takiej szkoły, pewnej i wysokiej klasy. Jest to całkiem dobrze rozwiązanie, a w prywatnym gimnazjum można uczyć się języków angielskiego oraz niemieckiego. Jakość kształcenia to podstawa, a klienci lubią ją posiadać oraz zgłębiać. Na pewno warto dbać o to, co najważniejsze, czyli dobrej klasy edukację dla własnego dziecka. To najważniejsza sprawa, bez wątpienia wielkiej wagi...

czytaj więcej

MORITZ SCHLICK – PRZEWRÓT W FILOZOFII

Od czasu do czasu ogłaszano zadania konkursowe na temat postępów, jakich dokonała filozofia w jakimś okresie. Granice takiego okresu wyznaczało z jednej strony imię wielkiego myśliciela, a z drugiej współczesność. Powszechnie uważano, że rozwój ludzkości na polu filozofii do danego myśliciela jest w zasadzie wyjaśniony, natomiast istniały wątpliwości co do osiągnięć ostatnich czasów.

czytaj więcej