Category Filozofia i Socjologia

Prześwietlanie ogrodu – kontynuacja

Dla dyslektyków czytanie jest prawdziwą mordęgą. Osoby takie potrafią rozróżniać litery, ale nie rozpoznają słów, które one tworzą, co być może jest wynikiem złej synchronizacji sygnałów nerwowych. Kiedy dyslektycy widzą jakiś wyraz, wiedzą że jest to wyraz, ale nic on im nie „mówi”, z niczym się natychmiast nie kojarzy.

czytaj więcej

Potępienie ludzi

Z tego stwierdzenia, często niewłaściwie interpretowanego, wynika jedynie, kto zostaje potępiony, a nie kto faktycznie się potępił. Analogicznie, gdy Jezus mówił: kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Sw., temu nigdy nie będzie odpuszczone: ani w tym, ani w przyszłym życiu, to tym samym określił, jaki grzech na zawsze oddziela człowieka od Boga, czyli skazuje go na potępienie wieczne. Rzecz w tym, że nie wiemy, kto rzeczywiście takiego grzechu dopuścił się. Nasze ludzkie sądy są omylne i cząstkowe, względnie sprawiedliwe i nigdy nie ogarniające wszystkich uwarunkowań i okoliczności życia człowieka. Tylko Bóg zna całą prawdę o człowieku.

czytaj więcej

Czy Ossowiecki przewidział swoją własną śmierć?

Wydaje się, że tak! Anatol Wroński po raz pierwszy poznał inżyniera w 1937 r. w Rapallo w hotelu „Astoria”. W artykule „Moje spotkanie z Ossowieckim”, jaki ukazał się na łamach „Przekroju”, napisał, że ponownie los ich zetknął w 1941 r., gdy jego szwagier został aresztowany i osadzony w Pawiaku oraz w 1944.

czytaj więcej

Termostat ludzki – dalszy opis

Przykładem takiego przejścia jest regulacja temperatury ciała. Od urodzenia do siódmego tygodnia noworodki utrzymują stałą ciepłotę ciała. Potem wkraczają w nowy etap, kiedy temperatura lekko spada podczas snu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeszcze później przyjmują nowy model ciepłoty, który już zostaje przez całe dorosłe życie. W tym okresie mają niższą temperaturę tylko w czasie snu nocnego. Uczeni niedawno stwierdzili, że u niektórych dzieci to przejście nie dokonuje się we właściwym czasie i dopiero po dwudziestu tygodniach dochodzą one do dorosłego modelu regulacji temperatury ciała. Ta przerwa, od siódmego do dwudziestego tygodnia życia, stanowi właśnie okres najwyższego ryzyka nagłego zgonu. Co więcej, przypadki SDDS zdarzają się częściej u dzieci, które są za ciepło zawinięte w łóżeczku albo śpią w przegrzanych pomieszczeniach, co jest dodatkową poszlaką na rzecz teorii, że w grę może wchodzić regulacja temperatury.

czytaj więcej

Białe promieniowanie

Do dziś nie wiemy, dlaczego receptory wzrokowe Ossowieckie- go były zdolne reagować na ten rodzaj promieniowania? Obecnie, dzięki technice zdjęciowej Kirliana, można to promieniowanie sfotografować w polu wysokiej częstotliwości. Istotnie wszystko, co żyje, wszelka forma organiczna – promieniuje paletą barw. Jeśli nawet oberwiemy połowę liścia, to druga połowa świeci również w miejscu oderwanej połowy.

czytaj więcej

Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia cz. II

W swych pamiętnikach napisała: „Wracaliśmy tą samą drogą. Wszystko było jeszcze oświecone. Dziecię postępowało po lewej stronie. Zdaje mi się, że to dziecię było moim Aniołem Stróżem: uczynił się on widocznym, aby mi pokazać Najświętszą Pannę. Gorąco się do niego o to modliłam, aby mi tę łaskę wyjednał. (…) Gdy wróciłam do łóżka, słyszałam jak biła druga godzina i już do rana nie zasnęłam” (cyt. Colette Yver, Tajemnica życia siostry Katarzyny Laboure, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Kraków 1947).

czytaj więcej

Jasnowidz i przedmiot kontaktowy cz. II

Otóż w świetle, jako fali elektromagnetycznej, zakodowane są informacje dotyczące obiektu, od którego światło pochodziło. Teoria śladowa zakłada analogicznie, że w otaczających nas przedmiotach zakodowane są informacje zdarzeń, w których ten przedmiot uczestniczył. Teoria ta nie wyjaśnia, co i w jaki sposób koduje informacje. Jak informacja tkwi w przedmiocie? Tym niemniej teoria ta wydaje się być prawdopodobna. Niektóre fakty ją potwierdzają. Np. ks. Klimuszko nie mógł niczego powiedzieć o danym osobniku, jeśli jego fotografia była starsza niż 30 lat.

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze inżyniera Ossowieckiego

Ekipa śledcza całkowicie potwierdziła wersję Ossowieckiego. Znaleziono zwłoki w miejscu wskazanym przez jasnowidza. Podał on nawet taki szczegół jak wystawanie rąbka czerwonej spódnicy. Opisał też dokładnie wygląd mordercy, twierdząc że po zbrodni udał się pociągiem w kierunku południowym. Na tej podstawie został zidentyfikowany i aresztowany w odległości 200 km od miejsca zbrodni.

czytaj więcej

Objawienie biblijne

Wiemy, że nasz Dobry Bóg opisywał piekło zawsze w symbolach. Gdyby ukazał je nam w całej rzeczywistości, nie bylibyśmy w stanie go pojąć. Nikt ze śmiertelników nie może zrozumieć tych spraw. Tylko Bóg je zna i ujawnia wybranym. Przez następne siedem nocy nie mogłem spać, tak dalece czułem się podekscytowany tym niesamowitym widzeniem sennym” (por. Sny. Wizje św. Jana Bosko Apostoła młodzieży).

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego

Wszystkie te przedmioty mogłem poruszać bardzo szybko, bo w ciągu pół lub jednej minuty od chwili natężenia woli już przyciągałem je ku sobie. Ten okres trwał jeszcze w 1919 r. Ze świadków tych doświadczeń w Warszawie pozostało jeszcze sporo osób, a mianowicie: Karol Zdziechowski, Konstanty Biskupski, płk Tadeusz Żółkiewski, hr. Emeryk Czapski, poseł na Sejm p., Chludziński i wielu innych”.

czytaj więcej

Używaj albo wyrzuć cz. II

Mówiąc krótko, neurony wychylają się, chcąc się połączyć ze sobą tak samo jak w okresie rozwoju prenatalnego, ale po urodzeniu robią to w ogromnie przyspieszonym tempie. I tak samo jak za życia w łonie, niektóre połączenia się umacniają, inne słabną lub są eliminowane w zależności od tego, jak duży jest ruch po nich. Różnica jest taka, że po urodzeniu komórki nerwowe otrzymują znacznie więcej fizycznych, emocjonal- nych i intelektualnych bodźców z zewnątrz. Dzień po dniu dziecko tworzy w mózgu model otaczającego go świata.

czytaj więcej