Category Filozofia i Socjologia

Paradoks bliźniaków Einsteina

Znany jest paradoks bliźniaków Einsteina. Wyobraźmy sobie dwóch bliźniaków w wieku 20 lat. Jeden z nich wystartował rakietą o napędzie fotonowym poruszającą się z prędkością bliską światłu. Załóżmy, że podróż w rakiecie trwała dwa lata, to po powrocie na ziemię bliźniak miałby lat 22, zaś jego bliźniak na Ziemi lat osiemdziesiąt. Wniosek – pojęcie równoczesności zdarzeń w skali kosmicznej jest względne. Takie pojęcia jak: teraz, dzisiaj, jutro, wczoraj mają sens jedynie w skali ziemskiej. Co dla nas na Ziemi jest dziś, dla obserwatora z innej planety będzie dopiero w dalekiej przyszłości i odwrotnie. Czas w różnych układach odniesienia płynie różnie. Im prędzej porusza się dany układ, tym czas trwania jego prędkości trwa krócej i odwrotnie.

czytaj więcej

Jasnowidztwo a determinizm – kontynuacja

Człowiek jest ze swej istoty śmiertelny, przemija jak każdy byt materialny. Jeśli w biblijnym raju człowiek nie umierał, to nie dlatego, że był ze swej natury nieśmiertelny, ale dlatego, że Bóg udzielał mu nadprzyrodzonego daru nieśmiertelnego symo- lizowanego jako „drzewo życia”. Już Tomasz z Akwiu słusznie zauważył, że gdyby człowiek w raju był nieśmiertelny ze swej istoty, to groźba Jahwe: ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz (Rdz 1,17). – byłaby nie tylko nieskuteczna, ale nawet absurdalna. Nie można bowiem sensownie grozić śmiercią istocie nieśmiertelnej.

czytaj więcej

Telepatia i jej wyjaśnienie

Dziwne to podejście naukowe, a właściwie bezzasadne metodologicznie, gdyż w paradygmacie nauk przyrodniczych nie przyjmuje się założeń filozoficznych typu materialistycznego. Liczne cytaty z pism Marksa, Lenina, Engelsa ośmieszają jedynie autorów, którzy na siłę próbują godzić tezy ontologii marksistowskiej z wynikami nauk szczegółowych, zapominając, że tezy te były uogólnieniem wyników nauk szczegółowych ubiegłego stulecia.

czytaj więcej

Klimuszko i niezwykłe uzdolnienia parapsychiczne

Zostałem przez nich pobity i pokaleczony. Świadomość doznanej krzywdy oraz widok wynaturzenia człowieka z trupią głową na czapce, cały ten splot wypadków wywołał w mej jaźni silny wstrząs, który z kolei wyzwolił we mnie drzemiące nieznane energie psychiczne, poruszył jakiś mechanizm w ośrodkach mózgu, obudził nadświadomość, dzięki której zacząłem przenikać wzrokiem ducha psychofizyczną strukturę człowieka. Zacząłem dostrzegać w pewnych momentach za niektórymi ludźmi ciągnący się jakby film ze scenami ich życia we wszystkich przejawach.

czytaj więcej

Tęgoborska przepowiednia

W 1939 r. na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” opublikowano tajemniczą przepowiednię z Tęgoborza. Rzeczywisty autor jest nieznany: nie wiemy również, skąd ona pochodzi i z jakiego ostatecznie okresu. Dziennikarka „IKC” napisała, że w 1893 r. w domu hr. Władysława Wielogłowskiego w Tęgoborze przeprowadzono seans spirytystyczny. Medium, którego nazwiska nie podaje, sformułowało tę przepowiednię w formie zadziwiającego wiersza rymowanego.

czytaj więcej

Widzieć poza czasem i przestrzenią

Czy można widzieć rzeczy i zdarzenia, które należą do przeszłości lub dopiero zaistnieją w przyszłości? Jak to możliwe, że w świadomości jasnowidza jawią się w formie wyobrażeń rzeczywiste zdarzenia przeszłe lub przyszłe? Czy wobec tego świat jest absolutnie zdeterminowany? Czy można widzieć poza czasem i przestrzenią? Na te zasadnicze pytania poszukiwano odpowiedzi od starożytności po współczesność.

czytaj więcej

Głową do przodu

Każda matka coś wie na temat rozmiarów główki dziecka. Z książek i własnych obserwacji dowiaduje się, że jest to największa część ciała dziecka, i że osiągnęła ona górny limit tego, co się może przecisnąć przez miednicę i kanał rodny. I ta sztuczka udaje się tylko dlatego, że dziecko ma miękką czaszkę, która umożliwia lekką deformację główki, a w rezultacie jego dotarcie do światełka na końcu tunelu.

czytaj więcej

Termostat ludzki

Mimo że znaczną część ostatniego miesiąca pobytu w brzuchu matki dziecko poświęca na przygotowanie się do podjęcia fizycznego wyzwania, jakim jest życie na zewnątrz, po porodzie jeszcze wiele zostaje mu do zrobienia. Dzieje się tak dlatego, że umiejętności, dzięki którym dziecko przeżywa poród i pierwszych parę tygodni różnią się od tych, które są potrzebne do dłuższego przetrwania. Niemowlę w pieluchach wydaje się być całkiem gotowe, po tym jak udało mu się przejść trudy porodu i zaczęło samodzielnie oddychać. Ale cały czas jest przed nim daleka droga, z której rodzice na ogół nie zdają sobie sprawy. Dzieci muszą jeszcze dorosnąć do ogrzewania się i ochładzania, nauczyć się cyklów dnia i nocy oraz opanować rytmy jedzenia i snu.

czytaj więcej

Język: nauka zapominania, zapominanie nauki

Są języki, których nauczenie się nie od urodzenia jest prawdziwą torturą, zwłaszcza jeśli chce się nimi mówić dobrze. Wiele języków azjatyckich, takich jak chiński czy tajski, to języki wysoce tonalne. Słowa, które dla kogoś nie mówiącego danym językiem od urodzenia, brzmią identycznie, są w istocie lekko różniącymi się tonalnymi wariacjami, mającymi zupełnie inne znaczenia. Może to czasami prowadzić do zabawnych lub kłopotliwych sytuacji. Po roku pobytu w Tajlandii pewna przebywająca tam w ramach wymiany studenckiej Amerykanka głośno po tajsku pożegnała swoją koleżankę i powiedziała, że pojedzie do domu na rowerze. Koleżanka cicho wytłumaczyła Amerykance, że właśnie powiedziała, że ma zamiar pierdnąć rowerem do domu. Dla młodej cudzoziemki oba te czasowniki brzmiały niemal identycznie.

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego – kontynuacja

Ks. arcybiskup tak opisuje to doświadczenie: „Kiedy wręczyłem tę korę, p. Ossowiecki się ucieszył, mówiąc: «To będzie coś zupełnie nowego». Wziął korę do ręki i po krótkiej chwili naj- akuratniej opisuje, że drzewo rośnie pojedyńczo na wyspie, że widać z niego dwór, dom biały, a za nim coś w rodzaju parku, a właściwie grupę ogromnych drzew. Wychodząc ze dworu, idzie się na lewo drogą, przy której po prawej stronie znajduje się kaplica, lecz nie kościół, potem przechodzi się około budynków folwarcznych, a za nimi jest łąka, na której rośnie to drzewo.

czytaj więcej

Używaj albo wyrzuć

Co się takiego dzieje w mózgu na poziomie komórkowym podczas tego przedłużonego okresu embrionalnego w pierwszych miesiącach i latach po urodzeniu? Uczeni z wielu dziedzin nauki stwierdzają, że funkcjonowanie mózgu w tym okresie życia wywiera wpływ na nasze kształcenie w młodości oraz na nasze zdrowie i witalność w starszym wieku.

czytaj więcej