Ciało ludzkie nie składa się z pierwiastków promieniotwórczych

Każde usposobienie ma swój kolor aury i jawi się, jako zaburzenie elektronów, z których wydzielają się fotony w kolorach, jakie są uzależnione od danego usposobienia. Przy koncentracjach myśli – aura zielona. I rzeczywiście spostrzegamy w życiu codziennym, że najbardziej uspokajająco na system nerwowy, czyli na psychikę człowieka, działa kolor zielony, a mianowicie łąki, pola, ogrody w zieleni (…) Przy usposobieniu twórczym – aura błękitna (…) Przy usposobieniu mistycznym, okultystycznym – aura fioletowa (…) Przy usposobieniu erotycznym (…) aura czerwona (…) Aura żółta – choroby i wreszcie biała – śmierć (…)

Ciało ludzkie nie składa się z pierwiastków promieniotwórczych: nie ma w nim radu ani polonu. Fotonowe promieniowanie ma charakter świetlny (…) każda długość fali odpowiada pewnej barwie, oko nasze reaguje normalnie na fale określonej długości. Moja możność reagowania na fale sięga poza granice normalnego widzenia, dlatego też widuję aurę (…) Dodam jeszcze, że obecność aury to zjawisko bardzo rzadkie, gdyż bywa ona widziana tylko w zupełnie wyjątkowych warunkach, w chwilach największego psychicznego napięcia.

Nigdy nie można jej widzieć przy świetle słońca łub elektryczności. Będąc studentem Instytutu Technologicznego już ją spostrzegałem i na razie nie mogłem zrozumieć istoty rzeczy, a nawet sądziłem, że to nic innego jak defekt wzroku. Zwracałem się nawet do okulistów w Moskwie (…) Zupełnie przypadkowo zauważyłem, że kiedy zobaczę wyłaniającą się z kogoś białą aurę, to w ten sam dzień, najpóźniej nazajutrz człowiek ów umiera: sprawdziłem to często i zawsze rezultat był taki sam. Zrozumiałem wtedy, że aura biała jest wyjściem ciała eterycznego, które przykrywa wyjście ciała astralngo” (tamże).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>