Człowiek i pierwiastek duchowy

Ten wielki Duch jest wiekuisty, samostworzony, nieśmiertelny, wszechmocny, nie podlegający ograniczeniom czasu i przestrzeni (…) Wiem o tym z doświadczenia wewnętrznego. Wzrojs mój może sięgać daleko wstecz i przy większym wysiłku woli potrafię patrzeć na świat oczami Ducha. Ale żeby wejść w taki stan widzenia, muszę przede wszystkim pokonać swoją świadomość, zma- tować poprzednio świadomość swego ja” (tamże).

Człowiek jako najwyższe stworzenie Boga na ziemi ma w sobie pierwiastek duchowy, który wraz z ciałem konstytuuje psychofizyczną jedność natury ludzkiej. W psychice Ossowiecki podobnie jak ks. Klimuszko wyróżniał trzy stany: świadomość, podświadomość, nadświadomość. O tych trzech stanach pisał: „Podświadomość czerpie bezwiednie ze świadomości Ducha Jedynego potrzebny materiał, zależnie od poziomu rozwoju duchowego i dostarcza dojrzałe owoce myślowe do świadomości człowieka. Świadomość prowadzi człowieka przez życie, napełnia się wiedzą, daje środki materialne do egzystencji, ale przeszkadza połączeniu się podświadomości z nadświadomością. Nadświadomość ‚jest świadomością Ducha Jedynego, źródłem wszelkiej mądrości idącej od Boga. Nieliczni ludzie posiadają szczególną zdolność przekraczania granicy świadomości i nadświadomości. Należą do nich mędrcy pogrążeni w życiu wewnętrznym a wywierający ogromny wpływ na losy ludzkości.

Niekiedy stają się oni wodzami narodów, częściej wywierają swój potężny wpływ niepostrzeżenie, bez rozgłosów. Mistrzowie ci docierają do wiedzy inną drogą niż uczeni i twórcy techniki – częste skupienie pozwala im czerpać ze źródła najwyższej mądrości – świadomości Ducha Jedynego” (tamże).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>