Działalność teoretyczna Plechanowa – kontynuacja

Takie zadanie w dziedzinie teorii stawiał też Ple- chanow samemu sobie, jak świadczą o tym jego prace poświęcone historii myśli filozoficznej i społecznej, jego analizy – w świetle założeń metodologii marksowskiej – poglądów materialistów francuskich XVIII wieku, filozofii niemieckiej, francuskiego socjalizmu utopijnego.

Świadczą o tym również kapitalne badania w zakresie rosyjskiej myśli społecznej, którą Plechanow po raz pierwszy poddał analizie marksistowskiej. Jego Historia rosyjskiej myśli społecznej sięgająca okresu Katarzyny II miała być według zamierzeń autora doprowadzona do początków XX wieku. Mimo że z zaplanowanych 6 tomów ukazały się tylko trzy, stanowi ona fundamentalną pracę, która w znacznym stopniu wpłynęła na podejmowane w tej dziedzinie późniejsze badania.

W tym samym kierunku idą również wnikliwe studia Plechanowa z zakresu krytyki literackiej i teorii estetyki. Plechanow usiłuje i te dziedziny wiedzy oprzeć na materializmie historycznym, kierując się głębokim przekonaniem, że naukowa teoria estetyki będzie w stanie rozwijać się jedynie pod warunkiem zachowania ścisłego związku z metodologią marksistowską. Wydaje się, że szerokość zainteresowań Plechanowa, uwarunkowana oczywiście jego własnym talentem i ogromną wiedzą, wynika z takiego właśnie pojmowania zadań badacza marksistowskiego, z dążenia do zastosowania stworzonych przez klasyków „głównych podstaw” do jak najszerszego kręgu zagadnień i gałęzi nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>