Fenomen o. Pio

Rozważmy jeszcze jeden przykład! Słynny kapucyn z San Giovanni Rotondo o. Pio (Francesco Forggione) zdumiewał penitentów niemal z całego świata znajomością ich czynów niemoralnych popełnianych w przeszłości z podaniem miejsca, czasu i okoliczności, a nawet następstw. Bezbłędnie przewidział swoją własną śmierć na 50 lat wcześniej. Przepowiedział śmierć wielu innym osobom, którzy się jej nie spodziewali ze względu na młodość lub dobry stan zdrowia. Przepowiedział papiestwo kardynałowi Giuseppe Roncallemu, czyli Janowi XXIII oraz w 1947 r. ks. Kard. Karolowi Wojtyle.

Fenomen o. Pio zasługuje na szczególną uwagę, gdyż oprócz wybitnych zdolności parapsychicznych posiadał charyzmaty nadprzyrodzone: dar uzdrawiania, czytania w ludzkich sumieniach, bilokacji, glosolalii, stygmaty, dar widzenia i kontaktowania się ze zmarłymi. Pogrążony w ekstazie widywał Matkę Bożą i Chrystusa. Literatura dotycząca osoby o. Pio jest ogromna. Czytelników odsyłam do takich książek jak: Ojciec Pio osobowość i posługa w relacjach współczesnych, „Novum”, Warszawa 1986: O. Gracjan Majka OFM cap. Na drodze do Boga. Życie i wybrane pisma Ojca Pio, kapucyna stygmatyka, Kraków 1984: Maria Winowska, Prawdziwe oblicze Ojca Pio, „Veritas”, London 1965.

Powstaje zasadnicze pytanie: czy istnieje naukowa interpretacja prekognicji w formie teorii sprawdzonej i powszechnie przyjętej przez badaczy? Otóż z całą stanowczością stwierdzam, że takiej teorii nie ma! Są tylko różnego rodzaju hipotezy mniej lub bardziej prawdopodobne. Rozpatrzymy niektóre z nich najbardziej nowoczesne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>