Głową do przodu cz. II

Ceną, jaką ludzie płacą za ten wydłużony okres embrionalny, jest ich całkowita bezradność i uzależnienie przez jakiś czas po porodzie. Inne zwierzęta już parę chwil po przyjściu na świat stają same na chwiejnych nogach i czynią wysiłki, by sobie radzić, ponieważ ich mózgi są bardziej kompletne, lepiej „wypieczone” przy urodzeniu. Zdolności do przetrwania ludzkich noworodków sprowadzają się do ssania, wrzasku, machania rękami i wierzgania.

Oczywiście zajmowanie się bezradnym niemowlakiem wymaga znacznej współpracy społecznej i opieki rodziców, co z kolei wymaga, by dorośli mieli lepiej rozwinięte mózgi. Można zatem powiedzieć, że ten trend w ewolucji w kierunku większych mózgów był samonapędzający się. (Niektórzy antropologowie są zdania, że ta prowadzona we współpracy intensywna opieka nad małym dzieckiem wymagała również monogamii, która jest raczej niezwykłym zjawiskiem u naczelnych).

Podczas tego wydłużonego okresu rozwoju matki dają dzieciom więcej niż tylko pokarm i miłość. Uczeni odkryli niedawno, że po porodzie matki, które karmią dziecko piersią, przez miesiące utrzymują z nim biochemiczny związek, który wspomaga wzrost mózgu. W 1994 r. badacze z Instytutu Nauko-

Książka napisana z Lenorą Johanson i Blake’em Edgarem. wego Weizmanna w Rehovot w Izraelu stwierdzili, że piersi produkując mleko wytwarzają również hormon peptydowy, który wspiera rozwój mózgu. Ten hormon, nazwany GnRH (hormon uwalniający gonadotropinę), jest także wytwarzany przez łożysko, zatem GnRH otrzymywany przez niemowlę z mlekiem matki jest kontynuacją zastrzyku hormonalnego, jaki otrzymywało przed urodzeniem. Tego typu hormony mogą być powodem, dla którego dzieci karmione piersią mają lepsze wyniki w testach na iloraz inteligencji w starszym wieku. Odkrycie w mleku matki hormonów takich jak GnRH jest potężną bronią w rękach wszystkich propagujących karmienie naturalne. Warto jeszcze wspomnieć, że w 1994 r. inni uczeni odkryli, iż akt karmienia piersią wywiera wpływ także na mózg matki: obraz czynności mózgu matki przed podjęciem karmienia jest wyraźnie różny od obrazu wykonanego po paru tygodniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>