H. BUCZYŃSKA – PYTANIA NIEROZSTRZYGALNE CZ. II

Można zrozumieć, w jaki sposób pogląd taki powstał, lecz trudno pojąć, dlaczego należałoby traktować go z uznaniem i szacunkiem. Dlaczego przyroda ma być wspanialsza przez to, że nie może być w pełni poznana? Na pewno nie pragnie ona ukrywać cokolwiek celowo, ponieważ nie posiada sekretów ani nic wstydliwego. Przeciwnie, im więcej wiemy o świecie, tym bardziej możemy go podziwiać i jeśli poznamy ostateczne zasady i najogólniejsze prawa rządzące światem, to nasze uczucie podziwu i szacunku będzie nieograniczenie wielkie. Nic nie zyskuje się przedstawiając Boga jako istotę zazdrośnie kryjącą przed ludźmi najgłębszą strukturę swego tworu, W istocie rzeczy lepsza jest koncepcja Najwyższego Bytu, która nie implikuje żadnych ostatecznych granic poznania u istot, którym przyznane zostało nieograniczone pragnienie wiedzy. Istnienie absolutnego ignora- bimus stanowiłoby najuciążliwszy problem dla myślenia filozoficznego. Wielkim krokiem naprzód w filozofii byłoby odrzucenie ciężaru tego zagmatwanego problemu.

Mógłby ktoś powiedzieć, że nie jest to możliwe, ponieważ niewątpliwie istnieją pytania bez odpowiedzi. Bez trudu można zadać pytanie, co do którego mamy powody, aby sądzić, że odpowiedź na nie nigdy nie będzie nikomu znana. Co robił Platon o 8-ej rano w dniu swych pięćdziesiątych urodzin? Ile ważył Homer pisząc początek Iliady? Czy po drugiej stronie księżyca można znaleźć kawałek srebra w kształcie ryby o długości trzech cali? Oczywiste jest, że niezależnie od wysiłków, ludzie nigdy nie będą znali odpowiedzi na te pytania. Lecz równocześnie wiemy, że nikt nie będzie podejmował wielkich wysiłków dla znalezienia tych odpowiedzi. Są to problemy nieważne, żaden filozof nie będzie się dręczył, żaden historyk czy przyrodnik nie będzie troszczył się o to, czy zna na nie odpowiedź, czy nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>