Hipoteza W. Tillera

W hipotezie tej przyjmuje się założenie, że naszej trójwymiarowej przestrzeni fizycznej o znaku dodatnim może odpowiadać czasoprzestrzeń ujemna podobnie jak w mi- kroświecie każdej cząstce dodatniej odpowiada jej antycząsteczka o znaku ujemnym, o tej samej masie, ale przeciwnym ładunku elektrycznym. Drugie założenie dotyczy prędkości cząstek. Cząstki elementarne w naszej przestrzeni poruszają się z prędkością światła, ale cząstki w czasoprzestrzeni ujemnej poruszają się szybciej od światła. Wobec tego mają masę i energię także ujemną. Cząstki z obu przestrzeni wzajemnie się przenikają, aczkolwiek to przenikanie dokonuje się na różnych poziomach częstotliwości.

W modelu takiej właśnie czasoprzestrzeni zbiór i continuum wszystkich procesów, zjawisk i zdarzeń zachodzących w teraźniejszości … współistnieje z przyszłością, tylko na różnych poziomach rzeczywistości. Innymi słowy to, co dla nas obserwatorów istniejących w przestrzeni trójwymiarowej stanowi przyszłość, dla hipotetycznego obserwatora w innym układzie odniesienia stanowi teraźniejszość. Zatem jasnowidz dzięki swej nadświadomości przechwytuje informacje z przestrzeni ujemnej lub inaczej – widzi obraz zdarzeń w innym wymiarze czasoprzestrzeni jawiącej się w jego wyobraźni. Aby to lepiej zrozumieć, odwołajmy się do teorii względności Einsteina.

Wyobraźmy sobie fikcyjnego obserwatora w innej galaktyce, który w kosmosie porusza się statkiem fotonowym z prędkością światła w czasie L. Przypuśćmy, że wulkan Etna wybuchł 1 czerwca 1990 r. Dla obserwatora ziemskiego wybuch nastąpił niedawno, ale dla obserwatora galaktycznego wybuch nastąpi dopiero za kilkaset lat. W zależności od odległości galaktyki od ziemi światło będzie potrzebować tyle a tyle czasu na to, aby dotrzeć do obserwatora kosmicznego z zakodowaną informacją o wybuchu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>