Jasnowidz i przedmiot kontaktowy

Jasnowidztwo przejawia się w trzech formach: retrokognicji, zdolności rozpoznawania zdarzeń minionych, telepatii lub telegno- zji, postrzegania wydarzeń oddalonych w przestrzeni, prekognicji, postrzegania wydarzeń przyszłych. Naukowe badanie jasnowidz- twa przypada na przełom wieku XIX i XX. Powstało kilka teorii, ale żadna z nich nie została empirycznie potwierdzona. Rozpatrzmy je kolejno.

Każdy jasnowidz, aby odtworzyć jakieś konkretne zdarzenie minione przeważnie potrzebuje „przedmiotu kontaktowego”, a więc czegoś, co należało do osoby zmarłej lub zaginionej, bądź też, jeśli wydarzenie dotyczyło okoliczności nie związanych z ludźmi, przedmiotu który wówczas w tych okolicznościach istniał. Rzecz charakterystyczna, gdy Ossowiecki wziął do ręki przedmiot kontaktowy, który uprzednio wyprażono w wysokiej temperaturze, to jasnowidz nic nie potrafił powiedzieć. Nie mógł w żaden sposób odtworzyć wydarzeń minionych. Podobne trudności miał z odczytaniem treści pisma napisanego atramentem niewi- dacznym.

Wziąwszy to pod uwagę, badacze wysunęli teorię śladową. Jej główne założenie, jak dotąd nie udowodnione, brzmi: wszystkie zjawiska i zdarzenia zachodzące w czasie są w jakiś bliżej nieokreślony sposób zakodowane w przedmiotach fizycznych świata. Pewną analogię, przybliżającą istotę tego zakodowania informacji w przedmiotach fizycznych, mogą stanowić obserwacje astronomiczne. Jeżeli astronom sfotografuje konstelację, galaktykę, czy pojedyńczą gwiazdę i określi jej odległość np., na okres 20 tysięcy lat świetlnych, to znaczy, że sfotografował obraz obiektu, który istniał 20 tysięcy łat temu, a nie taki, jaki istnieje obecnie. Wynika stąd paradoks, że astronom sfotografował obiekt, który może już nie istnieć. Światło bowiem potrzebowało aż 20 tysięcy lat, aby dotrzeć do wzroku obserwatora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>