Jasnowidz w habicie

Badacze zjawisk parapsychicznych są zgodni, że największym jasnowidzem w Polsce powojennej był ks. Czesław Klimuszko. Urodził się 23 sierpnia 1905 r. we wsi Nierosna w ubogiej rodzinie rolniczej. Rodzicami jego byli Wincenty i Zofia z domu Ma- ciulewska. Szkołę powszechną ukończył w Różanym Stoku. Tam też uczęszczał do gimnazjum księży salezjanów. Pierwsze objawy niezwykłych zdolności odkrył w sobie w okresie młodzieńczym. Jak wspomina w swej autobiografii – „Moje widzenie świata” – już w dzieciństwie wyczuwał właściwości lecznicze niektórych roślin. Będąc uczniem gimnazjum przewidział śmierć koleżanki szkolnej, która zmarła w odległości 600 km od Lwowa, miejsca pobytu Czesława Klimuszki. Odgadywał pytania i zadania nauczycieli na drodze telepatycznej. Przewidział wszystkie tematy maturalne.

Pod wpływem Bożego powołania wstąpił do zgromadzenia ojców franciszkanów we Lwowie. Nowicjat odbył w Kalwarii Pac- ławskiej koło Przemyśla pod kierownictwem o. Kornela Czupry- ka. Profesję złożył po nowicjacie 8 września 1926 r. Śluby wieczyste 11 września 1929 r. Studia teologiczno-filozoficzne ukończył w 1934 i w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Rosponda. Po święceniach kapłańskich pracował trzy lata w parafii franciszkańskiej, w Gnieźnie, po czym przeniósł się do Warszawy, gdzie zaskoczyła go II wojna światowa.

O jej wybuchu pisał: „Nadszedł brzemienny w tragizm rok 1939. W całej Europie atmosfera przesycona psychozą wojenną przesączyła dusze ludzkie wstrząsającym niepokojem i lękiem. Polacy szczególnie wyczuwali zbyt wyraźnie zbliżające się potworne widmo wojny już na kilka miesięcy przed jej wybuchem. Żyli jednak nadzieją zwycięstwa nad wrogiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>