Jasnowidztwo a determinizm – kontynuacja

Człowiek jest ze swej istoty śmiertelny, przemija jak każdy byt materialny. Jeśli w biblijnym raju człowiek nie umierał, to nie dlatego, że był ze swej natury nieśmiertelny, ale dlatego, że Bóg udzielał mu nadprzyrodzonego daru nieśmiertelnego symo- lizowanego jako „drzewo życia”. Już Tomasz z Akwiu słusznie zauważył, że gdyby człowiek w raju był nieśmiertelny ze swej istoty, to groźba Jahwe: ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz (Rdz 1,17). – byłaby nie tylko nieskuteczna, ale nawet absurdalna. Nie można bowiem sensownie grozić śmiercią istocie nieśmiertelnej.

Wielu teologów (np. Jacques Maritain) twierdzi, że gdyby człowiek w raju nie zgrzeszył, też by umarł, tylko byłaby to śmierć „bez śmierci”, coś w rodzaju zaśnięcia i przeistoczenia połączonego z przejściem w inny wymiar istnienia. Wówczas nasza śmierć byłaby dopełnieniem życia, podobnym odejściem z tego świata, co wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Śmierć jest z jednej strony konsekwencją grzechu, ale z drugiej strony także naturalnym prawem wszystkiego co żyje. Prawo wzrostu entropii jest nieodwracalne, dlatego każdy układ fizyczny musi się rozpaść. Śmierć samobójcza, tragiczna lub zadana przez kogoś umyślnie lub nieumyślnie nie może być chciana przez Boga ani w jakikolwiek sposób wyznaczana przez Niego.

Z faktu, że jasnowidz przewiduje śmierć jednostki wcale nie wynika, że jest ona przez Boga determinowana jakby z góry ustalona. Bóg w swej wszechwiedzy zna okoliczności każdego z nas już w chwili naszego aktu stwórczego, nawet wcześniej, gdyż w wieczności wiedział, że nas powoła do istnienia. Śmierć naturalna zdaniem teologów nigdy nie przychodzi za wcześnie ani za późno, lecz zawsze we właściwym czasie z punktu widzenia naszego dobra eschatologicznego, jakim jest zbawienie wieczne. W tym sensie śmierć jest przeznaczeniem, że w ogóle musimy umrzeć, żeby zmartwychwstać w Chrystusie do życia nieskończonego, wiecznego, szczęśliwego w zjednoczeniu z Wiekuistym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>