Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia cz. II

W swych pamiętnikach napisała: „Wracaliśmy tą samą drogą. Wszystko było jeszcze oświecone. Dziecię postępowało po lewej stronie. Zdaje mi się, że to dziecię było moim Aniołem Stróżem: uczynił się on widocznym, aby mi pokazać Najświętszą Pannę. Gorąco się do niego o to modliłam, aby mi tę łaskę wyjednał. (…) Gdy wróciłam do łóżka, słyszałam jak biła druga godzina i już do rana nie zasnęłam” (cyt. Colette Yver, Tajemnica życia siostry Katarzyny Laboure, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Kraków 1947).

Matka Boża objawiła się Katarzynie Laboure jeszcze trzykrotnie. Najbardziej zadziwiającą cechą tego objawienia było to, że siostra Katarzyna widziała Maryję na drodze zmysłowej percepcji, tak samo jak widzimy innych ludzi, a więc nie była to wizja czy ekstaza. Napisała przecież w swoim pamiętniku: „widziałam Matkę Bożą oczami i mogłam Ją dotknąć”. Teolodzy np. Rene Laurentin, słusznie twierdzą, że Matka Boża po swym chwalebnym wniebowzięciu ma ciało zmartwychwstałe, takie samo jak Jezus Chrystus. Może zatem objawić się w sposób realny, zmysłowy innym ludziom, tak samo jak objawiał się Zbawiciel apostołom po zmartwychwstaniu.

Jego ciało pojawiło się nagle, przenikając przez mury wieczernika: można było je dotknąć, zobaczyć, gdyż chociaż było realne, to jednak nie było fizyczne. Miało inne właściwości uniezależniające je od przestrzeni i czasu. Nie znamy substancji tego ciała przeistoczonego, dlatego trudno nam wyobrazić sobie, w jaki sposób istnieje, żyje, poznaje, przechodzi z jednej rzeczywistości w drugą.

Przepowiednie przekazane s. Laboure przez Madonnę ziściły się bardzo dokładnie. W 40 lat potem w 1870 r. wybuchła wojna francusko-niemiecka. Do niewoli dostał się Napoleon III, marszałek Mac-Mahon wraz z 39 generałami. Armia francuska mniejsza i słabsza, gorzej wyszkolona, nie mogła sprostać armii pruskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>