Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia

Czasy są bardzo złe. Nieszczęścia spadną na Francję. Wywrócony będzie tron. Cały świat będzie poruszony różnego rodzaju nieszczęściem (Matka Boska wyglądała na bardzo zmartwioną). Ale przychodźcie do tego ołtarza. Łaski wylane zostaną na wszystkie osoby, które o nie prosić będą… wielkie i małe… Moje dziec ko, lubię dawać laski, szczególnie Zgromadzeniu. Kocham je miłością szczególną. Ale mam zmartwienie, bo są nadużycia. Reguła nie jest zachowana. Pozostaje dużo do życzenia pod względem ścisłości w jej zachowaniu. Obydwa Zgromadzenia zaniedbały się. Powiedz to swemu kierownikowi, choć on przełożonym nie jest. Będzie nim niezadługo. Mając zleconą pieczę nad Zgromadzeniem, musi dołożyć wszelkich starań, aby reguła była w całej sile wypełniana. Powiedz mu to ode mnie. Niech czuwa, aby nie czytano złych książek, aby nie tracono czasu na odwiedziny… Jak reguła odzyska swą pierwotną żywotność, jedno zgromadzenie przyłączy się do was.

Powiedz niech je przyjmą. Bóg im pobłogosławi i używać będą pokoju wielkiego. Zgromadzenie stanie się wielkie. Przyjdzie chwila, kiedy niebezpieczeństwo będzie wielkie, pomyślą, że wszystko stracone. Ale ja będę z wami, ufajcie… Poznacie moją obecność, opiekę Bożą i Sw. Wincentego nad obydwoma Zgromadzeniami. Ufajcie, nie zniechęcajcie się, ja będę z wami! Będą ofiary w innych Zgromadzeniach (Najświętsza Panna miała łzy w oczach, mówiąc to). Będą ofiary w duchowieństwie paryskim, arcybiskup umrze (przy tych słowach znowu Najświętsza Panna zapłakała). Moje dziecko, wzgardzą krzyżem, rzucą go o ziemię, otworzą na nowo ranę Serca Jezusowego, ulicami popłynie krew, świat cały będzie w smutku”.

Matka Boża powiedziała swej powiernicy kilka tajemnic dotyczących jej samej i następnie wstała z fotela i odeszła tą samą drogą, jaką przyszła. Wzrok Katarzyny śledził Odchodzącą, której cień posuwał się od strony chóru. Mały chłopczyk rzekł: „już odeszła”, ale Katarzyna wciąż pozostawała pod wpływem nieziemskiej istoty, nie czując nawet upływu czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>