Klimuszko i niezwykłe uzdolnienia parapsychiczne

Zostałem przez nich pobity i pokaleczony. Świadomość doznanej krzywdy oraz widok wynaturzenia człowieka z trupią głową na czapce, cały ten splot wypadków wywołał w mej jaźni silny wstrząs, który z kolei wyzwolił we mnie drzemiące nieznane energie psychiczne, poruszył jakiś mechanizm w ośrodkach mózgu, obudził nadświadomość, dzięki której zacząłem przenikać wzrokiem ducha psychofizyczną strukturę człowieka. Zacząłem dostrzegać w pewnych momentach za niektórymi ludźmi ciągnący się jakby film ze scenami ich życia we wszystkich przejawach.

Czułem wyraźnie, że w mojej sferze psychicznej nastąpił jakiś przewrót twórczy, jakiś przełom, zaistniało coś i to coś nie jest anormalne, raczej ponadnaturalne. Wkrótce to coś skierowało moją uwagę na fotografię człowieka. Dostrzegłem na niej jak gdyby wypisany subtelnym rylcem jego życiorys. Fotografia stała się później kluczem dla mnie w rozwiązywaniu trudnych spraw sposobem parapsychicznym” (tamże).

Do 1952 r. pracował pod zmienionym nazwiskiem, gdyż ścigał go UB. Ukrywał się w klasztorze w Lubomierzu, a następnie w Kwietnikach k. Jawora. Od września 1961 r. aż do końca życia przebywał w Elblągu. Tu odznaczał się wielką pracowitością i działalnością charytatywną wśród parafian. Tysiące ludzi przyjeżdżało z całej Polski i z zagranicy z prośbą o pomoc. Leczył ziołami, udzielał porad, wykorzystując swoje niezwykłe uzdolnienia parapsychologiczne. Był zawsze uczynny, serdeczny, towarzyski.

Swoje niezwykłe uzdolnienia parapsychiczne (telepatia, jas- nowidztwo) o. Klimuszko wykorzystywał przede wszystkim dla dobra bliźnich. Pozwalał także badać się uczonym: Liczne eksperymenty, jakie przeprowadzali z nim naukowcy w Polsce i poza jej granicami, potwierdziły ponad wszelką wątpliwość niezwykłe właściwości jego psychiki. Na czym one polegały?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>