Małe mądrale

Mimo że przez pierwsze lata po urodzeniu niemowlęta są całkiem bezradne, nie można powiedzieć, by były nieporadne. Chociaż nie można ich spuścić z oka i nie nauczyły się jeszcze, że nie można łapką zabrudzoną marchwią dotykać białej kanapy, mają olbrzymi potencjał, który przez długi czas pozostawał nie zauważany. Maleńkie mikroprocesory nerwowe furkoczą w mózgu już w pierwszym roku życia, dając dzieciom pewne umiejętności w zakresie matematyki, fizyki, języków i muzyki. Poprzez uważne obserwacje i testy uczeni w ostatnich latach zaczęli dostrzegać te rodzące się umiejętności i wykazali, że mimo iż dzieci nie przekazują tego, co myślą na te tematy, chłoną je i rozmyślają nad nimi.

Karen Wynn, psycholog z Uniwersytetu Arizony, odkryła jak wcześnie dzieci zaczynają wykazywać zrozumienie dla podstawowych zasad matematyki. Udowodniła, że już pięciomiesięczne niemowlęta rozumieją dodawanie i odejmowanie, gdy w grę wchodzi niewiele przedmiotów. Aby to zademonstrować, wykorzystała znaną zasadę: niemowlęta, które zobaczą coś, czego się nie spodziewają, przypatrują się temu dłużej niż wtedy, gdy spodziewają się, co zobaczą. Pokazywała zatem dzieciom na początku na przykład dwie lalki. Następnie przysłaniała zabawki specjalnym ekranem i przystępowała do jednego z dwu testów. Umieszczała jeszcze jedną lalkę za ekranem albo na oczach dziecka, albo tak, żeby niczego nie spostrzegło. Po usunięciu ekranu oczom dziecka ukazywały się trzy lalki. Jeżeli dziecko przyglądało się, jak zabawka jest chowana za zasłoną, szybko traciło zainteresowanie i sygnalizowało w ten sposób, że spodziewało się tam właśnie trzech lalek. Jeżeli lalkę schowano za ekranem w tajemnicy, dziecko przypatrywało się jej dłużej, wskazując, że nie oczekiwało rozmnożenia zabawek.

Wynn przeprowadzała ten eksperyment z różną liczbą lalek i nie tylko umieszczała dodatkową za ekranem, ale też ją stamtąd usuwała. Uzyskane przez nią wyniki prowadzą do jednego wniosku: mimo że dzieci nie rozpoznają ani nie potrafią posługiwać się pisanymi cyframi, rozumieją i potrafią posługiwać się pojęciami numerycznymi. Badania te dostarczają dalszych dowodów na to, że zdolności numeryczne są wrodzone, w jakiś sposób wbudowane w struktury mózgu, operujące niezależnie od innych funkcji mózgu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>