MYŚLĄCA MASZYNA CZ. II

Historia rozwoju mózgu składana z różnych kawałków przez badaczy jest doprawdy fascynująca. Jest to historia o wędrujących neuronach, które poruszają się po obszernych zwojach mózgu w poszukiwaniu domu, o pionierach, którzy przecierają szlaki dla swoich naśladowców. Jest to też opowieść o tym, jak rodziny neuronów idą za swoim przeznaczeniem pokolenie po pokoleniu i jak dziesiątki tysięcy komórek nerwowych popełnia zbiorowe samobójstwo, aby mózg mógł właściwie funkcjonować. Ale to, jak ta niewyobrażalnie złożona całość się formuje, jest nie tylko samo w sobie interesującą historią. Wielu uczonych uważa obecnie, że wiedza o mechanizmach rozwoju mózgu przyniesie odpowiedzi na najbardziej odwieczne pytania. Wiedza o tym, jak komórki nerwowe w ciele i mózgu uczą się funkcjonować, może wyjaśnić nam, czym jest świadomość i gdzie jest jej siedlisko w mózgu, z czego powstają wspomnienia i jakie zaburzenia powodują choroby umysłowe.

Już teraz naukowcy próbują wykorzystać te informacje do konstrukcji komputerów o większej mocy, które pracują mniej jak ich sztywni i dosłowni poprzednicy, a bardziej, myślą jak ludzie. Pogłębiająca się znajomość mózgu może także powiedzieć nam o tym, jak tworzymy sobie opinie o świecie, jak postrzegamy i zapamiętujemy.

Najbardziej intrygujące ze wszystkiego jest to, że nowa wiedza na temat mózgu pozwala nam zerknąć na nasze życie w łonie matki. Mimo że proces stawania się, zyskiwania świadomości, na zawsze pozostanie dla nas obcy i zapomniany, możemy mimo to wczuć się w niektóre doświadczenia dziecka z tego okresu. Z pomocą nauki możemy zerknąć na to, co przelatuje przez głowy dzieci, kiedy rosną i dojrzewają w swoim długim półśnie w łonie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że coś się w ich umysłach dzieje, coś dziwnego, a zarazem bardzo dobrze nam znanego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>