MYŚLĄCA MASZYNA

Kiedy obserwuje się dzieci roczne lub dwuletnie, dostosowując się do ich tempa i zniżając do ich poziomu, można łatwo wpaść w zachwyt, jak nasiąkają otaczającym je światem i uczą się manipulować nim (a także ludźmi dokoła siebie). Dzieci w tym wieku uczą się praktycznej fizyki, patrząc na spadające i podskakujące przedmioty, przyciągające magnesy i haczyki do wieszania. Zaczynają aktywnie bawić się z innymi dziećmi, a nie obok nich, tworząc wokół siebie minispołeczność. Potrafią już wyrazić swoją wolę, wpadają we wściekłość i dostrzegają zabawne strony życia. Rozszyfrowują także znaczenia słów i uczą się wydawać dźwięki, oznaczające przedmioty i czynności.

Przypatrywanie się kształtowaniu się tych młodych umysłów to podziwianie funkcjonowania mózgu. Ta kilogramowa masa tkanek jest siedliskiem osobowości i czcionką kreatywności: steruje ciekawością poznawczą, którą z drugiej strony formuje proces uczenia się. Interpretuje świat, ale nie jest jeszcze doskonała, jest jak krzywe lustro w wesołym miasteczku, które odbija i wykrzywia doświadczenia.

Formowanie się mózgu jest chyba najbardziej niezwykłą częścią podróży, którą przebywa komórka, zanim stanie się człowiekiem. Jakieś czary zachodzą w rosnącym dziecku, dzięki którym jest ono wyposażone w strukturę o wiele bardziej rozwiniętą niż jakikolwiek komputer, który kiedykolwiek zbudowano i znacznie bardziej delikatną i złożoną niż jakikolwiek przedmiot istniejący na świecie.

Co się dzieje z mózgiem dziecka rozwijającego się w łonie matki? Jak to jest możliwe, że nic nie umiejący embrion potrafi zbudować złożony zbiornik wiedzy? Dlaczego niektóre dzieci są zdolniejsze od innych? Dlaczego jedne zostają pisarzami lub malarzami, podczas gdy inne mają zdolności matematyczne lub techniczne?

Uczeni szukają odpowiedzi na pytania, jak właściwie mózg funkcjonuje i w jaki sposób natura tworzy tę cudowną budowlę. I odnoszą na tym polu sukcesy, bo przez ostatnie dziesięć lat dowiedzieliśmy się o mózgu znacznie więcej niż wynosiła nasza cała dotychczasowa wiedza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>