Nauka w poszukiwaniu tajemnicy

Laureat Nagrody Nobla, B. Josephson, fizyk z uniwersytetu w Cambridge, powiedział, że „zjawiska psychiczne również naruszają niektóre nasze od dawna ukształtowane wyobrażenia o przestrzeni, czasie i przyczynowości”. Nie bez kozery przytoczyłem tę myśl Josephsona jako motto niniejszego rozdziału, gdyż w moim najgłębszym przekonaniu zjawiska parapsychiczne, zwłaszcza jas- nowidcze, nie mają jak dotychczas naukowej, empirycznej teorii wyjaśniającej ich istotę w paradygmacie przyrodniczym. Toteż wielu naukowców ignorowało tę sferę zjawisk, bądź kwestionowało ich realność albo status naukowy dyscypliny, która nimi się zajmowała.

Obecnie w 30 krajach świata pracują liczne ośrodki naukowe a literatura z tego zakresu jest ogromna. W jej świetle można dziś z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zjawiska paranormalne są realne i stanowią dziedzinę poznania naukowego o charakterze interdyscyplinarnym. Udowodnili to tacy badacze jak Angoff, Beloff, Oteri, Wocusic, White, Mitchel, Wollman, Morris, Gewan, Krippner, Mc Connel, Bateman, Soal, Thouless, Rhine i wielu innych. Egzemplifikacją powyższej tezy jest monografia J.B. Rhinea zawierająca syntezę badań – „Sześćdziesiąt lat badania percepcji pozazmysłowej”.

Dziś spieranie się o realność zjawisk psi, jak fachowo mówi się – jest anachronizmem. Spór toczy się jedynie o zrozumienie ich natury. Badacze radzieccy Dubrow i Puszkin zaproponowali własną klasyfikację i terminologię zjawisk parapsychicznych. Zjawiska PT (przestrzenno-czasowe):

– Czas przeszły:

– 1. Reinkarnacja

– 2. Retrokognicja

– 3. Deja vous („już widziane”)

– Czas teraźniejszy:

– 1. Jasnowidzenie

– 2. Telepatia

– 3. Projekcja astralna

– Czas przyszły:

– 1. Proskopia czyli prekognicja Zjawiska FV (polowo-siłowe)

– 1. Psychokineza

– 2. Telekineza

– 3. Lewitacja

– 4. Potergeist

– 5. Chirurgia i leczenie psychiczne

– 6. Fotografia myślowa

– 7. Telepatia

– Zjawiska ME (materialno-energetyczne):

– 1. Materializacja – dematerializacja

– 2. Zjawiska theta

– 3. Ektoplazma

Powyższa klasyfikacja wydaje się być wyczerpująca i rzetelna. Autorzy klasyfikacji piszą: „Parapsychologia jako jedna z najbardziej złożonych nauk na świecie rozwijała się, niestety, nietypowo i dziwnie, w porównaniu z innymi dyscyplinami przyrodniczymi – fizyki, chemii, biologii czy matematyki. Podstawowym jej wyróżnikiem było to, że jeszcze do niedawna, niemal do siedemdziesiątych lat XIX wieku, pomimo swej wielowiekowej historii, parapsychologia nie miała swej prawdziwie naukowej metodologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>