Objawienie biblijne

Wiemy, że nasz Dobry Bóg opisywał piekło zawsze w symbolach. Gdyby ukazał je nam w całej rzeczywistości, nie bylibyśmy w stanie go pojąć. Nikt ze śmiertelników nie może zrozumieć tych spraw. Tylko Bóg je zna i ujawnia wybranym. Przez następne siedem nocy nie mogłem spać, tak dalece czułem się podekscytowany tym niesamowitym widzeniem sennym” (por. Sny. Wizje św. Jana Bosko Apostoła młodzieży).

Wizja ta wymaga kilku słów komentarza. Podobnie jak w poprzedniej wizji, nie chodzi o szczegóły. Obrazowe elementy – mury, piece, ogień, ściany, bramy, ciemność są alegorią wyrażającą coś znacznie więcej: rzeczywistość nadprzyrodzoną stanu zwanego w języku biblijnym piekłem. O tej dogmatycznej prawdzie wiary często zapominamy, pamiętając jedynie, że Bóg jest nieskończoną miłością i miłosierdziem. Istnienie piekła jest przez Boga objawione w Biblii. Piekło jest nadprzydzonym stanem istnienia aniołów upadłych zwanych szatanami i demonami.

Nie wiemy „gdzie” istnieje piekło, podobnie jak niebo, gdyż jest to rzeczywistość pozaempiryczna istniejąca niezależnie od czasoprzestrzeni naszego świata w jakimś innym wymiarze duchowego bytowania. Już samo pytanie: gdzie istnieje piekło lub niebo? – jest błędnie postawione, ponieważ implikuje zlokalizowanie przestrzenne, tymczasem stany te są pozamaterialne.

Czy w świetle Objawienia biblijnego można powiedzieć, że obecnie w piekle oprócz demonów egzystują duchy ludzi zmarłych? Podzielam zdanie tych teologów katolickich, którzy twierdzą, że … nie wiadomo! O nikim z ludzi, nawet o Judaszu, którego Chrystus nazwał „synem zatracenia”, Kościół nie orzekł, że jest potępiony. Kto z ludzi jest lub będzie potępiony – tego Bóg nie objawił. Z Pisma św. wiadomo jedynie, że niektórzy ludzie (nie wiemy, jak wielka liczba) będą potępieni z duszą i ciałem. W Księdze Judyty czytamy: Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu: ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki (Jdt 16,17-18).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>