Ossowiecki wierzył w potęgę nauki i techniki

Wynika stąd, że zdaniem Ossowieckiego klucz do zagadki jasnowidzenia tkwi w pojęciu nadświadomości, owej właściwości duszy, dzięki której człowiek może transcendować świat materialny i jakby podłączyć się do świadomości Absolutu. Bóg istnieje niezależnie od czasu, przestrzeni i stworzonej przez siebie materii. Jest wszechwiedzący a Jego Duch wszystko przenika. Jasnowidz dzięki swej nadświadomości może czerpać z tej wszystko przenikającej świadomości Boga. Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, zatem jasnowidz może przynajmniej w pewnym zakresie widzieć to, co było i to, co nastąpi.

Ossowiecki wierzył w potęgę nauki i techniki, i przeczuwał rozbicie atomu, ale także obawiał się skutków postępu naukowo- -technicznego: „Dawni Atlanci rozpętali siły żywiołów i nie będąc w stanie ich opanować, zginęli. My dziś jesteśmy do nich podobni. Grozi nam załamanie, bo i nasza cywilizacja wdarła się brutalnie do tajemnic przyrody nie kultywując przy tym dostatecznie moralności serca i ducha. Dziś latając w powietrzu i prując podwodne głębiny, ludzie XX wieku uważają się za zwycięzców przyrody, w gruncie rzeczy są oni bankrutami duchowymi, egoistami w krwawej walce o byt, zaślepieni w sobie, zimni z pustką w sercach. Ich aeroplany, statki podwodne, radio i telegrafy bez drutu, które kierowane szlachetną wolą, mogłyby stać się chwałą życia, będą może w niedługiej przyszłości przekleństwem, gdy nienawiść i chciwość rozpęta nową wojnę, w której cała ta technika stanie się narzędziem śmierci – nie życia”.

Proroczo brzmią te słowa, chociaż były napisane 50 lat temu. Zdaniem Ossowieckiego ludzkość ostatecznie zmierza do przeistoczenia w wyższą, niezmienną formę egzystencji. Historia ludzkości na ziemi zakończy się, gdy dusza ludzka powróci do Ducha Jedynego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>