Pączkujący mózg

Podstawowymi roboczymi jednostkami mózgu są neurony. Komórki te przesyłają informacje jedna do drugiej poprzez wąskie otwory między komórkami, zwane synapsami. Informacje są zbierane za pośrednictwem rozgałęzionego wachlarza wypustek, zwanych dendrytami.

Komórki nerwowe pojawiają się najpierw w górnej warstwie trój warstwowego tortu, jakim jest w bardzo wczesnym stadium tarczka zarodkowa. Jej górna warstwa, ta znajdująca się najbliżej worka owodniowego, w końcu staje się skórą i nerwami, z dwóch pozostałych powstaje cała reszta organizmu człowieka. Jest pewna logika w tym, że zarówno komórki zewnętrznej warstwy skóry (naskórka), jak i komórki nerwowe stworzone są z tego samego materiału. Skóra jest przecież granicą między nami a światem zewnętrznym. Jej komórki są najdalej wysuniętymi placówkami, to na nie wywiera bezpośredni wpływ ciśnienie, dotyk, ciepło i zimno. To one bronią światu dostępu do nas. Nerwy można porównać do komórek skóry, które schowały się do wewnątrz i wyspecjalizowały w innym kierunku – one wyczuwają świat zewnętrzny i go nam przybliżają. Są to posłańcy, którzy przywożą z powrotem informacje z granicy i sprawiają, że stają się one częścią nas.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>