PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ

Książki, o których mowa, to Wstęp do semantyki Schaffa – książka, która znalazła znaczny oddźwięk w naszej humanistyce – oraz książka znanego francuskiego marksisty, filozofa i działacza politycznego, R. Garaudy’ego, Perspectives de l’homme, uznana we Francji za ważne wydarzenie w marksistowskiej -i nie tylko marksistowskiej – literaturze filozoficznej. Książki te dotyczą bardzo różnej problematyki i nie chodzi nam o ich merytoryczną analizę: interesować nas będą tylko z pewnego punktu widzenia – właśnie jako swoiste dokumenty wewnętrznej dynamiki marksizmu.

czytaj więcej

PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ CZ. II

Tu i dalej cytuję odpowiednio każdą z wymienionych książek. zmierzać do ukazania wyższości marksistowskiego stanowiska dzięki wskazaniu na odrębność wła- szych rozwiązań. Intencją jej ma być przekonanie, zarówno swych sympatyków, jak i swych przeciwników: ma to być krytyka – znów używam słów Schaffa – która „świadoma jest zarówno tego, że są różne drogi rozwiązywania problemów filozoficznych i że są to drogi różne. U Garaudy’ego stanowisko to jest zradykalizowane – wysuwa on postulat dialogu między filozofią marksistowską a innymi kierunkami. Postulat ten książka jego realizuje oryginalnie. Jest ona mianowicie dialogiem. Każda partia książki analizując dany kierunek została przedstawiona do wglądu reprezentatywnemu przedstawicielowi tego kierunku, a nadesłane krytyczne uwagi zostały zamieszczone w książce. Np. rozdział o egzystencjalizmie zamyka list Sartre’a, zawierający krytyczne uwagi o tymże rozdziale.

czytaj więcej

POJĘCIE ISTNIENIA

Postulat ten dlatego jest tak trudny do rozszyfrowania, że zawiera się w nim niewiadoma. Nie wiemy bowiem, co to znaczy „istnieć rzeczywiście”. Zastanówmy się nad tą sprawą. Mówimy: istnieją rzeczy. Są. Można je dotknąć, wziąć do ręki. zobaczyć, Mówimy: istnieją ludzie. Spotykamy się z nimi, rozmawiamy, widzimy ich. Mówimy o sobie: my istniejemy. Wiemy o tym nawet nie patrząc w lustro? Skąd o tym wiemy? Skąd wiemy, że istnieją rzeczy? Skąd wiemy, że istnieją inni ludzie? Na ogół nie zadajemy sobie takich pytań. Wiemy i już. To nam wystarcza. To nie zadowala, to nie może zadowolić filozofa. On jest właśnie po to, by zadawać pytania nawet truizmom. Nawet myślom najbardziej oczywistym. By kwestionować wszystko. Inaczej nie zrozumie nic.

czytaj więcej

Korepetycje z angielskiego w Warszawie

Korepetycje z języka angielskiego to podstawa, bez dobrej znajomości języka niewiele osób będzie mogło rozwijać się zawodowo. Niejedna osoba takich lekcji potrzebuje. To ważna sprawa dla niejednej osoby. Warto o tym pamiętać. Z lekcji korzystają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wiele osób z takich lekcji chętnie korzysta. Jest to dobra sprawa, a wiele osób chce się rozwijać. Niejeden człowiek chce mieć takie lekcje w dobrej cenie. Dzisiaj jednak koszt lekcji to 30-40 złotych, to całkiem niedroga lekcja w polskich realiach rynkowych, drogie lekcje kosztują nawet 50-60 złotych, co jest całkiem wysoką ceną oraz wartością znaczącą. Nie warto szukać bardzo drogich lekcji, ważna jest jakość. Wiele osób cierpi na brak pieniędzy...

czytaj więcej

Poglądy historyczne Saint-Simona

Stanowisko to różni się zatem bardzo od filozofii historii w. XVIII, ponieważ zgodnie z nim światem rządzą i o przebiegu historii decydują nie idee, lecz społeczne interesy, a raczej interesy wielkich, składowych elementów społeczeństwa, interesy klas i walka społeczna, wynikająca ze sprzeczności tych interesów.

czytaj więcej

Piechanow i niechęci Marksa do moralizatorskiego punktu widzenia

Wychodząc z tych przesłanek Plechanow uzasadniał przyczyny niechęci Marksa do „moralizatorskiego” punktu widzenia. Marks nie przejmuje od socjalistów utopijnych etycznego uzasadnienia konieczności socjalizmu. Jako kryterium ideału służy rzeczywistość ekonomiczna – referuje Marksa Plechanow. Moralne kryterium wydaje mu się niezadowalające nie z tego względu, że lekceważy lub pogardza uczuciami moralnymi ludzi, lecz dlatego, że same uczucia nie potrafią nam jeszcze wskazać dróg działania w imię realizacji ideału społecznego. Nie wystarczy, jeśli lekarz współczuje cierpieniom chorego: musi on liczyć się z fizjologią i patologią organizmu chorego i leczyć chorego zgodnie z ustalonym przez naukę stanem rzeczy. Lekarz, który ograniczyłby się do moralnego oburzenia przeciwko chorobie, zasługiwałby na najbardziej jadowite kpiny. Nie wystarczy, jeśli w walce o socjalizm będziemy kierowali się moralnym oburzeniem na niesprawiedliwość społeczną, poczuciem sprawiedliwości. W tej walce musimy opierać się na znajomości rzeczywistości społecznej: kapitalizmu, której tendencje rozwojowe wskazują nam socjalizm jako jedyne i konieczne wyjście. W tym też sensie – wyjaśnia Plechanow – Marks wyśmiewał „moralizującą krytykę” i „krytyczną moralność” swoich przeciwników. A przeciwnicy myśleli, ‚ że kpi on z „moralności”.

czytaj więcej

Osobowość – za co jest odpowiedzialna?

Z tych samych powodów choroba i zdrowie nie są żadnym możliwym predykatem osoby, na pewno natomiast człowieka, duszy itd. Istnieją schorzenia duszy, a nie osoby. Ten, kto zapoznaje istotę osoby, jak to czyni cała etyka psychologiczna i witalistyczna, musi w konsekwencji zasadniczo zlikwidować wszelkie istotne różnice między „złem moralnym” a „chorobą”, resp. między złem i „atawizmem”, czyli niskim szczeblem rozwoju 2.

czytaj więcej

Kurs kosmetyczny w Warszawie

Dbałość o urodę to podstawa. Można to robić samodzielnie, może odwiedzać kosmetyczkę. Kursów kosmetycznych w Warszawie bynajmniej nie brakuje. Wiele osób takie kursy chce kończyć i podejmować pracę w zawodzie kosmetyczki. To specjalistka od paznokci, cery, osoba znająca każdą panią oraz jej potrzeby. Kobiety lubią wizyty u kosmetyczki, panowie także cenią je coraz bardziej. Na kursach kosmetycznych specjalistki uczą się wykonywania nowoczesnych zabiegów oraz używania nowoczesnych urządzeń. Wysoka jakość ich pracy jest bardzo ważna. Dlatego chętnie uczą się, rozwijają oraz zarabiają dobre pieniądze. Rodzajów samego manicure jest kilka rodzajów, dlatego panie chętnie taki manicure wykonują: klasyczny, hybrydowy, żelowy i wiele innych...

czytaj więcej

Prywatne gimnazjum w Gdańsku

W Gdańsku jest niejedno prywatne gimnazjum. W szkole tego rodzaju kwalifikacje podnosi niejedna osoba. Jakość kształcenia jest wysoka, a klasy mają od 10 do 20 uczniów, czyli są relatywnie niewielkie. W Gdańsku rodzice oddają dzieci do takiej szkoły i płacą czesne, zazwyczaj wynoszące kilkaset zlotych. To znakomite rozwiązanie dla niejednej osoby. Zachęcamy do wyboru takiej placówki edukacyjnej. Można poszukać takiej szkoły, pewnej i wysokiej klasy. Jest to całkiem dobrze rozwiązanie, a w prywatnym gimnazjum można uczyć się języków angielskiego oraz niemieckiego. Jakość kształcenia to podstawa, a klienci lubią ją posiadać oraz zgłębiać. Na pewno warto dbać o to, co najważniejsze, czyli dobrej klasy edukację dla własnego dziecka. To najważniejsza sprawa, bez wątpienia wielkiej wagi...

czytaj więcej

MORITZ SCHLICK – PRZEWRÓT W FILOZOFII

Od czasu do czasu ogłaszano zadania konkursowe na temat postępów, jakich dokonała filozofia w jakimś okresie. Granice takiego okresu wyznaczało z jednej strony imię wielkiego myśliciela, a z drugiej współczesność. Powszechnie uważano, że rozwój ludzkości na polu filozofii do danego myśliciela jest w zasadzie wyjaśniony, natomiast istniały wątpliwości co do osiągnięć ostatnich czasów.

czytaj więcej

MORITZ SCHLICK – PRZEWRÓT W FILOZOFII CZ. III

Jak wiadomo, w ostatnich dziesięcioleciach matematycy rozwinęli nowe metody logiczne, przede wszystkim aby rozwiązać własne problemy, których przy pomocy tradycyjnych form logiki nie można było rozstrzygnąć. Ale potem okazało się, że logika, która w ten sposób powstała, posiada zdecydowaną wyższość nad starymi formami i niewątpliwie niedługo wyprze je całkowicie. Czy logika ta jest owym tak potężnym środkiem, o którym poprzednio była mowa, że w zasadzie może on uwolnić nas od wszystkich sporów filozoficznych? Czy dostarcza ogólnych reguł, dzięki którym przynajmniej zasadniczo wszystkie tradycyjne pytania filozofii dadzą się rozwiązać?

czytaj więcej