JEDNOSTKA I WSPÓLNOTA MORALNA CZ. II

Osobowość wyrażała się dla Schelera jedynie w aktach skierowanych na określone wartości, np. akcie emocjonalnym przyjaźni, współczucia itd. Scheler podkreślał przy tym, że osobowość nie sprowadza się po prostu do zbioru czy zespołu aktów działania: w takiej koncepcji zatraciłoby się bowiem to, co swoiste, niepowtarzalne w danej jednostce: zespół aktów łatwo przedstawić jako zestaw powtarzających się elementów. Toteż Scheler twierdził, że osoba istnieje już przed aktem, przenika każdy z nich na swój własny sposób, przeżywa wartości w sposób tak swoisty, że żadna wiedza nie potrafi tego uchwycić. ,.Żadna wiedza – czytamy u Schelera – o istocie miłości lub sądu nie przyniesie nam poznania o tym, jak osoba A lub B kocha lub sądzi,”1 Poszukiwanie niepowtarzalności jednostki doprowadziło Schelera do zakreślania granic poznaniu, a przynajmniej poznaniu dyskur- sywnemu możliwemu do zakomunikowania i podlegającemu weryfikacji. Wydaje się, że już w samym programie badawczym, zmierzającym do uchwycenia osobowości jako czegoś niepowtarzalnie indywidualnego, zawarta była przesłanka tezy o niewystarczalności wiedzy dyskursywnej. Niepowtarzalność jednostki mogła być jednak w mniemaniu Schelera uchwycona dzięki uczuciu, wiedzy emocjonalnej. „Ten kształt struktury – pisał Scheler – chwytają nie tylko rozum, myślenie, oglądanie, ale również funkcje emocjonalne, to, co w języku ludu nazywa się sercem.” 2 Trzeba jednak pamiętać, że poznanie emocjonalne posiada tę wadę, że jego weryfikacja jest właściwie niemożliwa, toteż wiedza oparta na emocji może łatwo prowadzić do znacznej dowolności w wypowiedziach na temat osobowości tej czy innej jednostki. Tu właśnie tkwi istotna słabość koncepcji Schelera.

czytaj więcej

Bakcyle w brzuszku

Pierwszą i najpoważniejszą próbą, jaką musi przejść noworodek jest umiejętność życia z mnóstwem mikrobów zamieszkujących otaczający nas świat. Jak powiedziałem w rozdziale 8, proteiny immunoglobuliny zwalczające choroby są wciągane przez łożysko do krwiobiegu dziecka, kiedy jest ono jeszcze w łonie matki. Odpornościowe doświadczenie matki chroni dziecko jeszcze po porodzie, kiedy białka odpomoś- ciowe z mleka matki przedostają się do jelit i żołądka dziecka. Są nawet pewne dowody, że limfocyty matki, czyli komórki wytwarzające białka odpornościowe i przenoszące jej pamięć immunologiczną, mogą przejść do krwi dziecka przez jego młody przewód pokarmowy. Po około sześciu miesiącach układ odpornościowy dziecka jest już na tyle dojrzały, że sam może je chronić.

czytaj więcej

Program krytycznej asymilacji

Otóż, choć każda z książek realizuje program krytycznej asymilacji, program dialogu na gruncie odmiennej problematyki i odmiennego materiału, to jednak istnieje między nimi pewien punkt styczny. W obu mianowicie książkach ma miejsce mniej lub bardziej generalne ustosunkowanie się do pewnego prądu filozofii niemarksistowskiej. Chodzi mianowicie o fenomenologię, prąd niezmiernie doniosły we współczesnej filozofii jako całości, a ważny zarówno dla tematyki interesującej Schaffa, jak i tej, którą zajmuje się Garaudy. I otóż jest niezmiernie interesujące, że właśnie w toku realizacji tych samych postulatów, oceniając ten sam kierunek, do którego wypadało się im ustosunkować, każda z książek zawiera nie tylko inną ocenę, ale oceny te są niekiedy wręcz p r z e c i w- stawne. Obydwie książki uznają wprawdzie wielkość osobistą Husserla, twórcy fenomenologii, jako myśliciela i również żadna z nich – zgodnie ze sformułowanymi wyżej założeniami krytycyzmu – nie solidaryzuje się z doktryną fenomenologiczną. Jednakże Schaff uważając Husserla „za filozofa genialnego, odznaczającego się niezwykłą ścisłością myślenia”, stwierdza równocześnie, że „właśnie dlatego stał się on jednym z największych szkodników intelektualnych epoki”. Szkodnictwo to polegać ma na „upowszechnianiu poglądów metafizycznych, antynaukowych” i to w dodatku w „majestacie ścisłości, który musiał wywierać duże wrażenie”. Dla Schaffa Husserl głosi poglądy „wręcz dziwne u autora nowoczesnego”. Dla Garau- dy’ego natomiast dzieło Husserla jest nowatorskie, w swym „radykalizmie zbawienne” dla filozofii współczesnej. Posiada ono „doniosłość kapitalną, ponieważ wprowadziło do myśli filozoficznej wątki problemowe lub też dokonało renesansu takich wątków, od których nie może uciec żadna filozofia współczesna”: wykazało ono, że dla współczesności „ugruntowanie zarazem wartości nauki i odpowiedzialności człowieka jest problemem kapitalnym”. Filozofia francuska, w tym również marksizm francuski, który Garaudy programowo 1 akcentując to dobitnie rozpatruje jako część składową takiej swoistej całości, jaką jest współczesna filozofia francuska – ma „dług wdzięczności wobec twórcy fenomenologii”. Sytuacja staje się pozornie jeszcze bardziej paradoksalna, jeśli stwierdzimy, że żaden z autorów nie tylko nie solidaryzuje się z Husserlem, ale że obaj wysuwają wobec doktryny fenomenologicznej zarzuty, w pewnym przynajmniej zakresie, zbieżne. Obaj mianowicie zarzucają spekulatywny charakter systemowi autora Filozofii jako nauki Ścisłej, obaj z tą spekulatywnością wiążą znamienny dla niej idealizm, który programowo obaj również odrzucają, obaj wreszcie zarzucają mu subiektywizm i niezrozumienie spoleczno-historycznego uwarunkowania zjawisk kultury, brak dostatecznego wyczulenia na zjawiska specyficznie społeczne. Najwyraźniej jednak zarzuty te co innego w określonych kontekstach znaczą dla każdego z autorów, jeśli na ich gruncie wyrastają oceny przeciwstawne odnośnie doniosłości doktryny, jej płodności i nowoczesności. Rzecz zasługuje na bliższe przyjrzenie się.

czytaj więcej

Szkolenia BHP Śląsk – perspektywa rozwoju

Szkolenia BHP na Śląsku to perspektywa rozwoju.

Głęboko wierzę w to, że szkolenia są potrzebne w formach pracownikom. Za najważniejsze szkolenie zawsze uważałam szkolenia BHP Śląsk, ponieważ dotyczy ono podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się na stanowisku pracy, co przecież jest absolutną podstawą do wykonywania jakiegokolwiek zajęcia zarobkowego. Pracodawcy na szczęście sami widzą konieczność przeprowadzania szkolenia BHP Śląsk, mimo iż pilnuje tego także państwo i prawo. Wydaje mi się dobrym pomysłem, aby każdy pracownik, bez względu na wielkość etatu oraz rodzaj umowy przechodził przez

szkolenia BHP Śląsk

, gdyż bezpieczeństwo nie zależy wcale od rodzaju umowy i takiego zdania będę się uparcie trzymać, bo wydaje mi s...

czytaj więcej

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – nowe umiejętności

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to nowe umiejętności.

Każdy, kto chce nabywać nowe umiejętności, musi poddać się nauce w odpowiednich miejscach oraz placówkach. W przypadku nauki jazdy są to oczywiście ośrodki szkolenia kierowców, przy czym za zdecydowanie najlepszy z nich uważam ośrodek szkolenia kierowców Lublin, ponieważ ma nieposzlakowaną opinię, popartą wieloma bardzo pozytywnymi komentarzami zawartymi na różnych forach internetowych, dotyczących takich właśnie kwestii, jak nauka jazdy. ośrodek szkolenia kierowców Lublin to pełen profesjonalizm i odpowiedzialność za swoich kursantów, którzy prowadzeni są do egzaminu krok po kroku i którzy nabierają umiejętności oraz doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów z

ośrodek szkolenia...

czytaj więcej

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – nauka i relaks

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to nauka i relaks.

Wielu ludzi wychodzi z założenia, że prowadzenie samochodu powinno kierowców odprężać. Takie stanowisko prezentują także instruktorzy z ośrodek szkolenia kierowców Kraków, wprowadzając je sukcesywnie do swoich zajęć oraz spotkań z kursantami. Dzięki takiemu podejściu nauka jazdy w

ośrodek szkolenia kierowców Kraków

jest dużo łatwiejsza i przyjemniejsza niż w innych ośrodkach. To z kolei w linii prostej przekłada się na zdawalność finalnego egzaminu na prawo jazdy, ponieważ przyjemna atmosfera połączona z profesjonalnym podejściem instruktorów do tematu nauki to najlepszy klucz do pełnego sukcesu, który widać w zasadzie na kazdym kroku...

czytaj więcej

Szkolenia dla firm Warszawa – omówienie wszystkiego z pracownikiem

nasza firma organizuje szkolenie dla firmy w Warszawie? Warto wszystko dokładnie omówić

Decyzja o podjęciu takich działań jak szkolenia dla firm Warszawa, nie może być podjęta zbyt pochopnie, ponieważ szybko może się okazać, że nie jest to oferta odpowiednia obecnie dla nas. Wpisując hasło

szkolenia dla firm Warszawa

, znajdziemy ogromną konkurencję wśród firm, więc którą z nich warto będzie się zainteresować? Oczywiście warto kontaktować się osobiście z wszystkimi firmami które znajdziemy pod hasłem szkolenia dla firm Warszawa, ponieważ dzięki temu również będziemy mogli zweryfikować która z firm pod hasłem szkolenia dla firm Warszawa jest na tyle elastyczna, że będziemy mogli z nią negocjować na temat oferty i tym podobnych elementów...

czytaj więcej

Tłumaczenia techniczne w praktyce

Tłumaczenia techniczne (warszawa, katowice)- lista dokumentów

Wszystkie tłumaczenia techniczne dostępne na naszym rynku są bardzo profesjonalną i fachową usługą. Jeszcze parę lat temu w Polsce typowe tłumaczenia techniczne potrzebne były tylko niektórym korporacjom zagranicznym. Dziś z uwagi na spory rozwój gospodarki tłumaczenia techniczne wymagane są na wielu polach. Dziedzin, które potrzebują takiej specjalistycznej dokumentacji jest kilkadziesiąt i zalicza się do nich między innymi: przemysł metalowy, drzewny, gazowy, automatykę, informatykę, inżynierię, budownictwo, medycynę, geodezję i wiele innych nauk ścisłych...

czytaj więcej

Tłumaczenia przysięgłe- otwierać biuro czy nie?

Tłumaczenia przysięgłe Białystok i Łódź – pojedyncza działalność

Kwestia znajomości języków obcych w dobie naszych czasów jest dosyć powszechna, już dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczą się co najmniej jednego języka. Dobrą znajomością wykazują się także osoby dorosłe, jeśli jednak interesują nas tłumaczenia przysięgłe, to sami nie jesteśmy wstanie przetłumaczyć takich dokumentów i potrzebujemy kontaktu z doświadczonym specjalistą. Profesjonalne tłumaczenia przysięgłe nie należą do najtańszych, ale w tej branży panuje spora konkurencja i jeśli nie zależy nam na czasie, to na pewno wcześniej, czy później znajdziemy specjalistę, który spełni nasze wszystkie oczekiwania...

czytaj więcej

Tłumaczenia medyczne- wady i zalety zawodu

Tłumaczenia medyczne (warszawa i wrocław)- wady zawodu tłumacza

Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie jakim cieszą się tłumaczenia medyczne, coraz więcej lekarzy, ale nie tylko lekarzy decyduje się na wykonywanie tego zawodu. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne tłumaczenia medyczne, to spora ich część dotyczy tłumaczenia dokumentów pacjentów. Są to między innymi dzienniczki pacjentów, historie chorób, wypisy ze szpitala i wszystkie inne papiery obejmujące tłumaczenia medyczne, które muszą być wykonywane przez lekarzy specjalistów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie każdy może zostać takim tłumaczem i nie każdy ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Jest to bowiem bardzo wymagające zajęcie, które niesie za sobą sporą odpowiedzialność...

czytaj więcej

Właściwe pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom

Przy byciu studentem trudnego kierunku, każda minuta jest na wagę złota. Zwłaszcza jeżeli obok studiowania skupiamy się na aktywności zawodowej lub zdobywaniu cennego doświadczenia potrzebnego po studiach. Z tego powodu pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom powinno być dokładnie przemyślane i dokładnie ustalone.

Pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom na zlecenie

Dzięki pomocy doświadczonego zespołu specjalistów masz pewność, że badania źródłowe przeprowadzone będą właściwie, a Twój tekst napisany będzie poprawnie, z dbałością o elegancki styl i przejrzystą formę. Dobre napisanie pracy zaliczeniowej to żmudne analizowanie bibliografii, przygotowanie konspektu i wiele innych męczących aktywności. zajmujących się zdobywaniem wykształcenia na jak najwyższym poziomie...

czytaj więcej