Paradoks bliźniaków Einsteina

Znany jest paradoks bliźniaków Einsteina. Wyobraźmy sobie dwóch bliźniaków w wieku 20 lat. Jeden z nich wystartował rakietą o napędzie fotonowym poruszającą się z prędkością bliską światłu. Załóżmy, że podróż w rakiecie trwała dwa lata, to po powrocie na ziemię bliźniak miałby lat 22, zaś jego bliźniak na Ziemi lat osiemdziesiąt. Wniosek – pojęcie równoczesności zdarzeń w skali kosmicznej jest względne. Takie pojęcia jak: teraz, dzisiaj, jutro, wczoraj mają sens jedynie w skali ziemskiej. Co dla nas na Ziemi jest dziś, dla obserwatora z innej planety będzie dopiero w dalekiej przyszłości i odwrotnie. Czas w różnych układach odniesienia płynie różnie. Im prędzej porusza się dany układ, tym czas trwania jego prędkości trwa krócej i odwrotnie.

Inną hipotezę prekognicji zaproponowała Jelizawieta Rau- szer. Punktem wyjścia w tej hipotezie jest przesłanka z modelu kosmologicznego Hermana Minkowskiego. Model ten stanowi czterowymiarowa czasoprzestrzeń. Rauszer do modelu Minkowskiego wprowadziła ośmiowymiarową czasoprzestrzeń. Pamiętajmy, matematycznie przestrzeń może mieć nieskończenie wiele wymiarów, jak to udowodnił Dawid Hilbert. Przyszłe wydarzenia, procesy, zjawiska w 4 wymiarowej czasoprzestrzeni są nieobser- wowalne dla obserwatora hipotetycznego w czasoprzestrzeni ośmiowymiarowej. Rauszer cytuje Artura Eddingtona, który powiedział, że „czas jest myślową konstrukcją naszej świadomości”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>