Podział paranormalnych zjawisk

Przepowiedział także trzęsienia ziemi, wylewy rzek z podaniem miejsca i czasu. Jego przewidywania były dokładne, konkretne, nie zawierały symboliki lub wieloznaczności umożliwiającej ex post naciąganą interpretację. Bezbłędnie lokalizował ciała łudzi zaginionych i zmarłych, np. syna Bolesława Piaseckiego, Bohdana oraz ciało Aldo Moro.

Tych faktów niepodobna wyjaśnić w ramach proponowanej przez niego hipotezy. Sam Klimuszko podkreślał niejednokrotnie, że przewidywane przez niego wydarzenia jawią mu się w wyobraźni spontanicznie, niezależnie od woli, intuicyjnie. Skoro tak, to nie wiadomo, w jaki sposób nadświadomość ujawnia zdarzenia przyszłe z taką dokładnością.

O. Czesław paranormalne zjawiska dzielił na trzy podstawowe rodzaje: wywołane, bodźcowe i spontanicznie. Najbardziej interesujące są te ostatnie o największym zakresie i dokładności prognostycznej. Według Klimuszki: „jawią się one nagle, bez żadnych bodźców stymulujących”. Ale dlaczego? – tego on sam nie wiedział. O. Klimuszko ze szczerością przyznawał, że jasnowidzenie jest najtrudniejsze do rozwikłania, gdyż nie mieści się w kategoriach przesłanek racjonalnych:

„Mieć odwagę zrozumieć istotę zjawisk prekognicji, to by było to samo, co chcieć za pomocą kieszonkowej bateryjnej lampki oświetlić i poznać tajemnicę dna oceanu. Jeżeli oprzemy się na jakiejkolwiek hipotezie, usiłując wyjaśnić zagadnienie przyszłości, napotykamy zawsze barierę nie do przełamania (…) Można się silić na różne hipotezy (…) wyjaśnienia przyszłości. Ja wiem tylko (…) że widzę ją, odczuwam, ale dlaczego, jaką drogą do tego dochodzę – nie wiem” (tamże).

Agnostycyzm franciszkańskiego zakonnika co do możliwości naukowego wyjaśnienia jasnowidzenia był zrozumiały. Teza A. Carrela, że człowiek jest nadal istotą nieznaną, nie straciła na swej aktualności nawet w erze atomu, komputerów i podboju kosmosu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>