Proroctwo benedyktyńskiego mnicha – kontynuacja

„Okres ciemności” jest metaforą oznaczającą czas utraty niepodległości i rozbiory: 1772, 1793, 1795, niektórzy dodają 1939 (pakt Ribbentrop-Mołotow). Zagadkowa jest cyfra siedem. Ciekawą interpretację przedstawił Jan Nepomucen Olizarowski: „Za cyfrę 7, czyli za siódemkowy okres, można by także uznać lata wojenne 1914-1921, w czasie których powstała Polska. Zupełny pokój osiągną Polacy, gdy w siódmym okresie siódemkowym wykonają swą misję dziejową, gdy przy jego końcu wydadzą księcia pokoju”.

Autor komentarza, prof. Bartłomiej Groch, utożsamia postać tego księcia z Polski z papieżem i odwołuje się do przepowiedni księdza Markiewicza. A okres ten kończy się, gdy tylko minie 7×7, czyli 49 lat od powstania dzisiejszej Polski i rozpoczęcia jej walki o byt. Licząc od 1921, jako ostatecznego ukształtowania się państwa po wojnie z ZSRR – wypada tu zatem rok 1970. Papież Polak wybrany został jednak dopiero w 1978 r„ czyli w osiem lat później (…) Okresów, w których Polska będzie pod zaborami, Eustachiusz przewiduje sześć – a zatem wyznacza zmartwychwstanie na koniec szóstego i początek siódmego okresu. Dlatego też, aby otrzymać sumę lat niewoli Polski, należy od ogólnej sumy 196 odjąć lata ostatniego okresu, siódmego – to jest 49. Wynik: 147 lat. To jest od pierwszego rozbioru (1772) do daty odzyskania niepodległości (1918).

Ale też licząc od abdykacji Stanisława Augusta i trzeciego rozbioru Polski (1795) – po 196 latach otrzymamy rok 1991 jako ten, który zakończy okres rozterek, a nastanie pokoju (cyt. Przepowiednie dla świata i Polski).

Ostatni wywód autora wydaje się być wysoce prawdopodobny w kontekście sytuacji polityczno-społecznej i gospodarczej kraju w lecie 1991 r. Przeważa opinia w parlamencie, że najpóźniej należy dokonać wyboru nowego prezydenta do wiosny przyszłego roku, przeprowadzić wolne i powszechne wybory do parlamentu i powołać nowy rząd, tak aby w 200 setną rocznicę Konstytucji 3 maja Polska była państwem całkowicie niepodległym, suwerennym z własnym parlamentem, rządem i prezydentem wybranym z woli narodu na nowych podstawach ustrojowych.

Wiele przesłanek stanowi podstawę, by sądzić, że przyjazd Jana Pawła II do Polski w czerwcu przyszłego roku będzie jakby ukoronowaniem procesu przechodzenia od totalitaryzmu komunistycznego do państwa praworządnego, demokratycznego, suwerennego i wolnego opartego na kapitalistycznej gospodarce rynkowej.

Proroctwo przeora Eustachiusza w końcowej treści koreluje ze słowami, jakie wypowiedział w wizji ekstatycznej Jezus do s. Nimfy Suchońskiej:

„Ojczyzna Twoja w XX wieku dopiero powstanie do bytu częściowo, a zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas jakiś potem, jeżeli przykazań moich strzec będzie pilnie, zostając w posłuszeństwie namiestnikowi Memu, jeżeli rozsławiać będzie wśród niewiernych moje imię, to ja Ojczyznę Twoją błogosławić będę i rozszerzać” (cyt. Życie Siostry Nimfy Suchońskiej, Kraków 1931). Zakonnica ta należała do Zgromadzenia Sióstr Kano- niczek Ducha Świętego w Krakowie. Żyła w latach 1688-1709. W 1700 r. przepowiedziała upadek Polski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>