SARTRE – FILOZOF LUDZKIEJ EGZYSTENCJI

Jean-Paul Sartre urodził się 21 czerwca 1905 roku w Paryżu, w średnio zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Ojciec jego zmarł, gdy Sartre był dzieckiem. Matka wyszła powtórnie za mąż i przeniosła się do La Rochelle, gdzie Sartre przebywał do wieku szesnastu lat. W 1925 roku rozpoczął studia w École Normale Supérieure, którą ukończył w roku 1928. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako nauczyciel filozofii w liceum, naprzód w Le Havre, potem w Paryżu. Rok 1933 spędził w Niemczech, jako stypendysta Domu Francuskiego w Berlinie. Zapoznał się wtedy z filozofią Husserla i z egzystencjalizmem Heideggera, z którym wszakże nie zetknął się osobiście. W 1939 roku został zmobilizowany, a w czerwcu 1940 roku dostał się do niewoli, skąd zwolniono go z przyczyn zdrowotnych. Bral udział w Ruchu Oporu, współpracował z „Les Lettres Françaises’’ i innymi nielegalnymi pismami. Po wyzwoleniu wyjechał do Ameryki jako reporter „Le Figaro” i „Combat”. W 1946 roku założył własne pismo „Les Temps Modernes”, którego redaktorem naczelnym jest po dziś dzień: w tym samym okresie usiłował stworzyć partię polityczną Rassemblement Démocratique Révolutionnaire. Próba ta skończyła się jiaskiem.

Pisać zaczął podobno jako sześcioletnie dziecko, ale zadebiutował dopiero w 1923 roku w „Revue sans Titre”, małym pisemku wydawanym wespół z kolegami. Wczesne teksty Sartre’a nie są znane, ponieważ były odrzucane przez wydawców, a następnie zgubione przez autora. W 1936 roku ogłosił pierwszą pracę filozoficzną „LTmagination”, w 1939 – „L’Esquisse d’une théorie des émotions”, a w 1940 – „L’Imaginaire”. Prace te zawierają krytykę tradycyjnej psychologii i wykazują wyższość metody fenomenologicznej, jako jedynej umożliwiającej rzeczywiste zbadanie człowieka. Obok filozofii Sartre zajmuje się aktywnie literaturą. W 1938 roku publikuje powieść „La Nausée”, a rok później ogłasza tom opowiadań „Le Mur”. Ponadto uprawia krytykę literacką. Ogłasza na łamach „Nouvelle Révue Française” studia o Dos Passosie, Faulknerze, Mauriacu i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>