SCHLICK I JEGO ZDANIE

Jakaż była, zdaniem Schlicka, przyczyna tego niedobrego położenia, w którym znajdowała się filozofia? Przyczyną tego było dążenie do stworzenia nieempirycznej wiedzy o świecie. Filozofowie chcą rozstrzygnąć szereg problemów, takich jak: czy świat jest materialny, czy idealny?, czy świat jest zbudowany z jednej czy z wielu substancji?, jakie są właściwości substancji?, czy świat jest chaosem?, czy w świecie powszechnie obowiązuje przy czy nowość?, co jest najwyższym dobrem?, co to jest piękno?, w jaki sposób ludzie poznają świat?, jaka jest relacja między poznaniem a światem? itd. itp. – bez odwoływania się do doświadczenia. Filozofowie nie doceniają wartości poznawczej doświadczenia, twierdzą, że doświadczenie daje wiedzę jednorazową, zmienną, niepewną, konkretną, że doświadczenie łudzi nas, jest źródłem nie. doskonałego poznania. Filozofia poszukuje doskonalszego poznania niż poznanie empiryczne, poznania rozumowego, które daje wiedzę ogólną, abstrakcyjną, niezależną od kaprysów naszego aparatu percepcyjnego, niezależną od konkretnych zmiennych faktów, wiedzę pewną. Istotą wszelkiego filozofowania jest tworzenie systemów wyjaśniających naturę wszechświata. .

Lecz Schlick przeciwstawia się właśnie takiemu filozofowaniu. Przeciwstawia się takiemu filozofowaniu, gdyż jego zdaniem nie może ono dać żadnych pozytywnych efektów i stoi w sprzeczności z nauką. Dlatego też proponuje zmienić charakter filozofii. Zadaniem filozofii nie jest objaśnianie świata, tworzenie wiedzy o świecie. To należy do nauk szczegółowych. Filozofia winna być nie teorią, lecz działalnością, analizą znaczenia twierdzeń nauk szczegółowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>