SCHLICK – PRÓBA ELIMINACJI METAFIZYKI CZ. II

Naczelnym ideałem działalności filozoficznej Schlicka było tworzenie i rozwijanie filozofii naukowej. Porównując dzieje nauki i filozofii dochodził on do wniosku, że sytuacja i perspektywy filozofii, w takiej przynajmniej postaci, w jakiej ona istnieje, nie rokują dobrych nadziei. Jeśli spojrzeć bowiem na przeszłe dzieje nauki, to można odnaleźć tam rozwój, postęp, stałe zastępowanie błędnych poglądów prawdziwymi, rozszerzanie horyzontu poznawczego, coraz większą precyzję, ulepszenie metod badawczych. A jaki obraz przedstawiają dzieje filozofii? Wszystkie problemy filozoficzne istnieją od starożytności, odpowiednik każdego współczesnego sporu i każdego współczesnego problemu można znaleźć już u filozofów starożytnych. Stale te same spory, stale te same pytania, stale brak definitywnych odpowiedzi i rozwiązań. Wielość sprzecznych odpowiedzi, każdy system broni swego rozwiązania odmawiając jakiejkolwiek wartości wszelkiej innej odpowiedzi. Nie ma żadnych prawd, które można by uznać za odkrycia filozofii. Przez wiele stuleci filozofowie do niczego nie doszli, nic nie zbadali, niczego nie rozwiązali. Tak ponuro wyobrażał sobie Schlick dzieje filozofii i jej stan aktualny, nie widząc żadnego sensu ani w przeszłości filozofii, ani w jej stanie aktualnym.

Jedyne rozwiązanie tej sytuacji widział Schlick w zasadniczej zmianie charakteru filozofii. Istotę tej zmiany można przedstawić za pomocą aforystycznego powiedzenia L. Wittgensteina „Filozofia nie jest teorią, lecz działalnością”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>