Tajemnica życia nadprzyrodzonego

Dominik mógłby objawić się również pod postacią staruszka, tylko że wtedy nie byłby przez ks. Bosko rozpoznany. Jego odpowiedź jest teologicznie precyzyjna: „toteż zdaje się tobie, że mam ręce, nogi, głowę. Nie mógłbyś mnie uchwycić, ponieważ jestem czystym duchem. To jest tylko postać zewnętrzna, która sprawia, że możesz mnie poznać”.

Na marginesie dodajmy, że św. Magdalena Zofia Bara objawiała się Stefanii Hulak wielokrotnie nie w wizji, ale realnie, naocznie, percepcyjnie na jawie. Gdy Stefania zapytała Świętą, jak to możliwe, jak to się dzieje, że ona będąc duchem, objawia się jej jak żywy człowiek, założycielka „Sacre Coeur” odpowiedziała: „z powietrza ściągam atomy i tworzę z nich ciało pozorne. Mogę ci się ukazać pod dowolną postacią: A gdy od ciebie odchodzę, rozpraszam je”.

Dotykamy tutaj jednej z wielu tajemnic życia naprzyrodzo- nego – zagadnienia stosunku duchowego do materii fizycznej oraz przechodzenia bytu duchowego ze świata nadprzyrodzonego- do naszej trójwymiarowej przestrzeni. Nie potrafimy sobie wyobrazić, na czym polega istnienie i życie po śmierci cielesnej, stąd nasze trudności w zrozumieniu tego zjawiska. Zwróćmy uwagę, że św. Dominik powiedział do przyszłego świętego o papieżu Piusie IX, iż „tyle ci mogę powiedzieć, że już niedługo Pasterz tego Kościoła będzie walczył na tej ziemi. Wkrótce zostanie odwołany z tronu, a Pan obdarzy go zasłużoną nagrodą”. Istotnie tak się stało! W dwa lata potem w 1878 r. Pius IX zmarł.

Duch Dominika przepowiedział zbawienie wieczne tego papieża i śmierć sześciu wychowanków z oratorium salezjańskiego. Tak rzeczywiście było. Oznacza to, że błędne są poglądy tych teologów, którzy nauczają, że duchy zmarłych nie mogą nic wiedzieć, co się na ziemi dzieje. Otóż mogą! Ich wiedza, świadomość, poznanie przerastają całkowicie inteligencję choćby naj- genialszego człowieka na ziemi. Zbawieni w Bogu, jak w nieskończonym zwierciadle, poznają wszystko, czego pragną. Widzą przeszłość i przyszłość, czas dla nich nie istnieje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>