Teoria atawistyczna – kontynuacja

Teoria ta ma jednak wiele słabych punktów. Po pierwsze, gdyby retrokognicja były rezultatem genetycznego doświadczenia naszych przodków, to przejawiałaby się u wszystkich ludzi a nie tylko u nielicznych jednostek. Po drugie, biologia molekularna i genetyka zaprzeczają możliwości dziedziczenia doświadczeń dziedzicznych. Gdyby było przeciwnie, to dziecko przychodzące na świat nie musiałoby się niczego uczyć od początku. Wreszcie po trzecie, gdyby retrokognicja była wynikiem dziedziczenia, to byłoby niemożliwe odczytywanie wydarzeń minionych, które nie były udziałem naszych przodków. Tymczasem zwróćmy uwagę, że Ossowiecki odtwarzał wydarzenia i okoliczności z życia osób zupełnie z nim nie spokrewnionych. Z powyższych powodów można teorię atawistyczną uznać za błędną!

Przykładem trzeciej kontrargumentacji może być jasnowidząca Jelena Agarkowa, która potrafi bezbłędnie opisać pokój, w którym przebywa inna osoba w innym mieście. O zdolnościach telepatycznych a raczej telegnostycznych Agarkowej pisali Dubrow i Puszkin: „(…) szczegółowo opisywała przez telefon umeblowanie pokoju, w którym znajdowaliśmy się. Oczywiście, w pokoju tym nigdy nie była. Wśród znajdujących się przedmiotów były rzeczy dość rzadko spotykane, m.in. przywieziona z Wietnamu kompozycja z korali. Jasnowidząca dość dokładnie wskazała miejsce, w którym ta kompozycja się znajdowała i opisywała ją. Opisała także treść wiszącego na ścianie obrazu metalurgicznego, wymieniła metal, z jakiego był wykonany i inne jego cechy”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>