Umiejętności Ossowieckiego

Następnie zacząłem opisywanie pokoju jego zmarłej żony, zaznaczając, że pozostał on nietknięty od czasu śmierci generałowej, że roboty i piękne serwety wykonane jej ręką pozostają nietknięte na miejscu, celem utrzymania pamięci zmarłej. Dalej opisałem stosunki rodzinne generała, nadmieniłem o nieporozumieniach, a także o szczególnych sympatiach wiążących generała z jego bliskimi. Wszystko to było potwierdzone przez generała jako zgodne z prawdą”.

Zdumienie gościa nie miało granic, gdyż Ossowiecki widział go po raz pierwszy w życiu a jednak szczegółowo opisał nie tylko miejsce zamieszkania, ale istotne wydarzenia w życiu generała. Wojskowy zaproponował, aby jasnowidz wyszedł na chwilę do drugiego pokoju, aby w tym czasie mógł napisać coś na bilecie i włożyć do koperty. Ossowiecki wziął do rąk zaklejoną kopertę i po chwili skupienia powiedział: „widzę jedno słowo: Mussolini”.

Brawo! – wykrzyknął generał. Świadkiem tego doświadczenia był między innymi ks. Orzeczewski. W świetle powyższych przykładów można krótko scharakteryzować zdolności jasnowidcze inżyniera. Mógł odtwarzać wydarzenia przeszłe niekiedy bardzo odległe. Przeprowadzono z nim doświadczenia, w czasie których odtwarzał zdarzenia z życia Mikołaja Kopernika oraz dzieje Zamku Królewskiego w Warszawie. Odnajdywał zagubione lub zaginione przedmioty oraz ludzi bez względu na to czy żyli, czy też umarli.

Głośnym echem w 1924 r. odbiła się sprawa zamordowania Rebeki, 14-letniej córki rabina. Ossowiecki scenę mordu odtworzył następująco: „Widzę wyraźnie mały, parterowy domek. W ogródku malwy. Otwierają się drzwi. Wychodzi z nich szczupła dziewczynka, brunetka. Niesie teczkę w ręce, .żegna się z koleżanką. Mówią ze sobą, śmiejąc się, o lekcjach. Zapada zmierzch. Maleńka brunetka z teczką w ręce śpieszy do domu. Jest coraz ciemniej. Krajabraz zasnuwają mgły wieczorne (…)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>