Usnąć, a może śnić – dalszy opis

Na podstawie wszystkich dających się zmierzyć wskaźników można sądzić, że faza REM u płodu jest niemal identyczna jak u dorosłych. Podczas tej fazy dzieci w łonie mają takie same szybkie ruchy gałek ocznych, zmienia im się tętno i drżą mięśnie. Nasila się również czynność i metabolizm mózgu. Rodzi się więc pytanie: czy dzieci w łonie matki też mają sny? Czy one w nocy też włączają tak dobrze znany nam kanał pokazujący czasami przerażającą, czasami znów podtrzymującą na duchu mieszankę uczuć i wrażeń?

Dziecko nie może mieć snów wizualnych, ponieważ nie ma jeszcze takich doświadczeń i jego kora wzrokowa w mózgu jeszcze się nie rozwinęła. Ale to nie wyklucza marzeń sennych. Mimo że najczęściej myślimy o snach głównie w kategoriach mglistych obrazów, warto wiedzieć, że ludzie niewidomi też mają sny, tyle że śnią o dźwiękach i uczuciach. Marzenia senne większości ludzi są wzrokowe, ponieważ my sami jesteśmy przede wszystkim wzrokowcami. Gdyby nasze doświadczenia i myśli na co dzień składały się z dotyków i dźwięków, wówczas sny byłyby utkane z takiej właśnie materii. Podobno kucharzom śnią się najbardziej subtelne zapachy i aromaty. Sny są naszymi dziennymi doświadczeniami, które porywa nocny nurt rozgorączkowanego umysłu.

Z tą świadomością możemy założyć, że i najmniejsze dzieci mają jakieś marzenia senne. W końcu wszystkie mierzalne oznaki snu REM są takie same u dziecka, jak u jego matki. Dziecko słyszy, czuje i innymi zmysłami odbiera swoje otoczenie. Może nawet zgromadzić te wrażenia tak, by utworzyć sobie z nich jakąś niezwykle prostą pamięć. Nigdy nie będziemy mieć pewności, że płód śni, ponieważ nigdy nie będziemy mogli go o to zapytać, ale możemy się domyślać, że ma sny.

Oczywiście, sny matki i dziecka nie będą do siebie podobne. Sny płodu są prawdopodobnie utkane z prostego odczuwania otaczającego go świata. Można sobie bez trudu wyobrazić, że śpiącemu dziecku czekającemu na narodzenie śni się kalejdoskopowy pastisz wydarzeń całego dnia: głosy, bicie matczynego serca, skurcze macicy, kołysanie się miednicy, dźwięk młota pneumatycznego mijanego na ulicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>