Widzieć poza czasem i przestrzenią – kontynuacja

Niektórych badaczy odstrasza fakt, że zjawisk paranormalnych nie można wyjaśnić w paradygmatach współczesnego przyrodoznawstwa. W świadomości tych badaczy pokutuje mit scjen- tyzmu i neopozytywizmu.’ Z drugiej strony powstaje swoista gnoza doktrynerska, w ramach której formułuje się pseudonaukowe teorie, fantazyjne hipotezy na granicy science fiction. Unikając tych skrajności stwierdzam, że zjawiska paranormalne: telekineza, prekognicja, telepatia są faktami realnymi empirycznie udowodnionymi. Słusznie sądzą psychologowie: Murphy, Rhine, Pratt, Soal, Bateman, Thouless, że spostrzeganie pozazmys- łowe (extrasensory perception) jest bezsporne. Spierać się można jedynie o właściwą interpretację naukową tych zjawisk.

Warto tę tezę zilustrować na kilku przykładach. Nie ulega wątpliwości, że największym jasnowidzem w Polsce przedwojennej był Stefan Ossowiecki. Urodził się w Moskwie w 1877 r. Tu spędził dzieciństwo, ukończył kolejno średnią i wyższą szkołę. Po ukończeniu Korpusu Kadetów podjął studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, które ukończył w 1899 r. z tytułem inżyniera. Swoje niezwykłe zdolności odkrył już w 14 roku życia.

W książce autobiograficznej „Świat mego ducha i wizja przyszłości” pisał: „Już jako 14-letni chłopiec miałem zdolności telepatyczne. A gdy byłem studentem Instytutu Technologicznego, właściwość ta przekształciła się w zdolności medialne i wówczas najróżnorodniejsze zjawiska z tej dziedziny działy się w mojej obecności (…)

Gdy byłem na ostatnim kursie Instytutu Technologicznego, zdolności te zaczęły się przejawiać w zupełnie innych formach telekinezyjnych (samym wysiłkiem woli mogłem przenosić odległe przedmioty). Okres ten w moim życiu był najciekawszy, zdolności tego rodzaju coraz mocniej się rozwijały. Związywano mnie sznurami i nakładano długą koszulę z długimi rękawami, które były związane mocno: w takim stanie, skrępowany, mogłem poruszać najcięższe przedmioty. Zrywałem ubranie, przesuwałem figury marmurowe lub inne ciężkie przedmioty, zdejmowałem obrazy ze ścian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>