Widzieć poza czasem i przestrzenią

Czy można widzieć rzeczy i zdarzenia, które należą do przeszłości lub dopiero zaistnieją w przyszłości? Jak to możliwe, że w świadomości jasnowidza jawią się w formie wyobrażeń rzeczywiste zdarzenia przeszłe lub przyszłe? Czy wobec tego świat jest absolutnie zdeterminowany? Czy można widzieć poza czasem i przestrzenią? Na te zasadnicze pytania poszukiwano odpowiedzi od starożytności po współczesność.

Zagadnienie jasnowidzenia w formie retrokognicji (zdolności widzenia przeszłości) oraz prekognicji (zdolności widzenia przyszłości) intrygują naukowców, filozofów, teologów i miliony czytelników. Wśród badaczy zjawisk parapsychologicznych, obecnie psychotronicznych, można wyodrębnić dwie postawy: pierwsza grupa naukowców zdecydowanie broni zasadności tezy o realności zjawisk paranormalnych i to niezależnie od tego, jaki światopogląd jest przez nich wyznawany, druga grupa badaczy uważa, że problem jest otwarty: są poważne przesłanki przemawiające za prawdopodobieństwem ich istnienia. Tylko nieliczna grupa naukowców kwestionuje ich istnienie, jest sceptyczna lub indyferentna w tej materii.

Ten sceptycyzm, nie zawsze uzasadniony, bierze się stąd, że zjawiska paranormalne nie łatwo badać w eksperymentalnych warunkach laboratoryjnych, uzyskując bezsporne i jednoznaczne wyniki. Składa się na to wiele czynników: stosunek eksperymentatorów do badanego, jego dyspozycja psychofizyczna w dniu badanym. Ponadto niektóre wizje jasnowidza są jakby niezależne od jego woli, powstają spontanicznie, nagle: jasnowidz nie może ich wywołać na życzenie eksperymentatora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>