Wizja św. Jana Bosko

Zwrot „cierpieć męki w płomieniu” symbolizuje duchowe cierpienie ducha zmarłego bogacza dla nas niewyobrażalne. Na określenie tego stanu teologia dogmatyczna używa słowa czyściec, znane także w judaizmie jako gehinnom. Gehinnom oznacza zarówno piekło, jak i czyściec i nawet cnotliwy musi po śmierci spędzić tam pewien czas w celu oczyszczenia z grzechów.

Dlatego właśnie przez jedenaście miesięcy od śmierci rodziców osoba osierocona odmawia modlitwy kaddisz. Jej odmawianie przez pełne dwanaście miesięcy oznaczałoby, że zmarły był grzesznikiem potrzebującym pełnego okresu przebywania w czyśćcu. W rzeczywistości wielcy grzesznicy ps- zostają w gehinnom nawet po skończeniu okresu oczyszczenia, a tylko umiarkowanie obciążeni grzechami opuszczają to miejsce po czasowym pobycie” (cyt. Alan Unterman, Żydzi, wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, 1989).

Tak więc Bóg przez tę wizję św. Jana Bosko chciał powiedzieć, że piekło realnie istnieje i każdy, kto zdobędzie się na straszliwą odwagę odrzucenia miłości Boga danej w Jezusie, musi niechybnie narazić się na wieczne potępienie. Piekło jest rzeczywistością przerażającą, w której potępiony jest na zawsze odcięty od źródła życia i miłości Boga. Potępiony może tylko nienawidzić pogrążony w swej rozpaczy, świadomy bezsensu swej egzystencji oraz swej nieprawości. Mówi o tym Biblia: Robak ich nie zginie i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej (Iz 66,24).

Wizja we śnie św. Jana Bosko miała jeszcze jeden cel – wychowawczy. Tajemniczy przewodnik uświadamia Świętemu, że: „chłopcy, których tutaj widzisz, umarli dla Bożej łaski”. Czytelnik może zapytać, dlaczego wobec tego niektórzy księża nauczają, że ludzie już idą do piekła po śmierci. Otóż papież Benedykt XII w konstytucji dogmatycznej „Benedictus Deus” z 1336 r. stwierdził: „Ponadto orzekamy, że według ogólnego rozporządzenia Boga dusze umierających w uczynkowym grzechu śmiertelnym zaraz po śmierci zstępują do piekła, gdzie doznają kar piekielnych” (kanon 110, cyt. Breviarium Fidei, Poznań 1988).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>