Wizja wyobrażeniowa wymaga wnikliwej interpretacji teologicznej

Sen ten, a raczej wizja wyobrażeniowa wymaga wnikliwej interpretacji teologicznej, ponieważ jest bardzo pouczająca i uchyla rąbek tajemnicy tamtej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że duch zmarłego Dominika ukazał się pod ludzką postacią w wizji sennej w scenerii bardzo obrazowej, której dosłownie nie można rozumieć. Byt duchowy po śmierci cielesnej może oddziaływać na świadomość i wyobraźnię ludzi żywych. Wręcz cudowny i baśniowy opis „raju” z jego drzewami, kwiatami i drogocennymi kamieniami stanowi jedynie obrazowe tło, a raczej symbol tego stanu rzeczywistości nadprzyrodzonej, w której duch Dominika naprawdę istnieje. Rzeczywistość ta, zwana potocznie niebem, tak dalece przerasta nasz system pojęć, wyobrażeń i sposób myślenia, że jest ona dla umysłu ludzkiego niepoj- mo walna.

Dlatego św. Dominik na natarczywe pytanie Bosko: „A wy, czymże się cieszycie w niebie?” – odpowiada: „Niepodobna ci tego opowiedzieć: czym są radości nieba, nie dowie się żaden człowiek śmiertelny, dopóki nie pożegna się z życiem i nie połączy się ze Stwórcą”. Św. Dominik ukazał się jako piękny młodzieniec ubrany w szacie białej z naszyjnikiem z kwiatów, przepasany pasem z diamentami. Te szczegóły nie są istotne, gdyż nie stanowią one elementu bytowości ducha.

Ks. Bosko chciał uścisnąć ducha zmarłego, lecz natrafił na próżnię i nagle uświadomił sobie, że Dominik nie ma ciała. Gdyby chciał dotknąć któryś z elementów jego „ubioru”, efekt byłby taki sam: natrafiłby na próżnię. Duch zmarłego Dominika potwierdza, że nie ma ciała, ale je przywdzieje dopiero w dniu zmartwychwstania. Toteż kolejne pytanie: cóż w takim razie znaczy twoja powierzchowność? – jest naiwne. Dominik wyjaśnia kapłanowi to, co powinien dobrze wiedzieć z teologii dogmatycznej, że dusze ludzkie odłączone od ciała, gdy objawiają się człowiekowi żyjącemu, przybierają formę pozornie cielesną w dowolnej postaci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>