Wizje przyszłości ogłoszone przez świętych cz. II

Wtedy Savio wręczył mi drugą listę. U góry miała napis: Vulnerati – zranieni, to znaczy ci, którzy popadli kiedyś w niełaskę Bożą, ale powstali z upadku i zaleczyli swoje rany przez skruchę i spowiedź. Było ich więcej niż pierwszych, a odnieśli rany na ścieżce swego życia z rąk nieprzyjaciół, którzy gęstwą otaczali ich zewsząd. Przeczytałem listę z ich nazwiskami i ujrzałem ich wszystkich. Niektórzy z nich wlekli się jak inwalidzi i byli zgnębieni.

Savio trzymał w ręku jeszcze trzecią listę. Widniał na niej tytuł: Lassati in via iniquitatis – znużeni na drodze nieprawości. Były tam nazwiska tych wszystkich, którzy są w niełasce Bożej. Pilno mi było poznać ów sekret, toteż wyciągnąłem rękę, ale Dominik Savio odpowiedział z życzliwością: – Nie, zaczekaj chwilę i posłuchaj. Lepiej jej nie otwierać, inaczej wyjdzie taki zaduch, że ani ty, ani ja nie zdołamy tego wytrzymać. Aniołowie odsuwają się, przejęci obrzydzeniem i zgrozą, i sam Duch Święty brzydzi się okropną wonią grzechu.

– Lecz jakże to być może – zauważyłem – przecież Bóg i aniołowie nie są zdolni do cierpienia. Jak mogą odczuwać przykrą woń materii… – Dzieje się to w ten sposób, że im stworzenia są lepsze i czystsze, tym stają się bliższe i podobniejsze do duchów niebieskich – i przeciwnie, im ktoś jest gorszy, bardziej nieczysty i plugawy, tym więcej oddala się od Boga i aniołów, którzy również odwracają się od niego, jako od rzeczy budzącej ohydę i wstręt.

Podał mi listę i rzekł: – Weź ją, przejrzyj i wykorzystaj mądrze dla dobra chłopców. Lecz pamiętaj nade wszystko o wiązance kwiatów, którą ci dałem, staraj się, żeby ją wszyscy mieli i zachowali w świeżości. Po tych słowach cofnął się do szeregu towarzyszy, szybko jak gdyby uciekał. (…) W tym samym momencie uderzył piorun, a silny i przeraźliwy grzmot wstrząsnął powietrzem do tego stopnia, że obudziłem się wylękniony. (…) Tak więc Dominik nawet z nieba prowadził swą pracę małego apostoła (por. Sny Wizje św. Jana Bosko Apostoła młodzieży, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>