Wyniki osiągnięte przez filozofię marksistowską a Plechanow

W Szkicach z historii materializmu oraz w Przyczynku do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów podejmie on raz jeszcze krytyką założeń teoretycznych narodnictwa w oparciu o pozytywny wykład filozofii marksistowskiej. Plecha- now odtwarza tu proces powstawania filozofii marksistowskiej, ukazując jej tradycje, sięgające do dorobku postępowej myśli filozoficznej Oświecenia francuskiego, socjalizmu utopijnego XIX wieku oraz niemieckiej klasycznej filozofii idealistycznej. Wnikliwa analiza poglądów poprzedników marksizmu, idąca w parze z błyskotliwością stylu, powoduje, że prace te jeszcze i obecnie stanowić mogą swego rodzaju podręcznik wiedzy o podstawach marksistowskiej teorii materializmu historycznego.

Plechanow rozpatruje podstawowe wyniki osiągnięte przez filozofię marksistowską jako system prawd obiektywnie sprawdzalnych, adekwatnie- odzwierciedlających rzeczywistość, jej dialektyczne procesy rozwojowe. Dlatego nie peszy go „ho- tentocka” – jak ją nazywał – zjadliwość krytyków marksizmu, którzy traktowali go jako system poglądów rzekomo już przestarzałych. Odpowiadając na zarzuty tego typu Plechanow pisał, że rozumowanie tych krytyków przypomina stanowisko- człowieka przedkładającego swoje przesądy ponad prawdę naukową z tego tylko względu, że prawda ta została już dość dawno odkryta, człowieka, który odrzuciłby np. teorię obrotu Ziemi dookoła Słońca tylko dlatego, że może ona poszczycić się kilkusetletnim „stażem”. Marksizm powstał w połowie XIX wieku, ale jego założenia mają trwałą wartość naukową i odrzucanie ich z tego tylko względu, że są prawdami odkrytymi już w XIX wieku, oparte jest na logice godnej Hotentotów – zauważa Piecha no w.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>