Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego

Wszystkie te przedmioty mogłem poruszać bardzo szybko, bo w ciągu pół lub jednej minuty od chwili natężenia woli już przyciągałem je ku sobie. Ten okres trwał jeszcze w 1919 r. Ze świadków tych doświadczeń w Warszawie pozostało jeszcze sporo osób, a mianowicie: Karol Zdziechowski, Konstanty Biskupski, płk Tadeusz Żółkiewski, hr. Emeryk Czapski, poseł na Sejm p., Chludziński i wielu innych”.

W tej książce skupimy się jedynie na zdolnościach jasnowid- czych Ossowieckiego oraz jego wizji świata. Czytelnikom, którzy chcieliby poznać biografię jasnowidza, polecam książkę – Osso- wiecki zagadki jasnowidzenia, autorstwa Krzysztofa Borunia i Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej (Wyd. Epoka, Warszawa 1990).

Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego można podzielić na trzy kategorie: telepatyczne, retrokognicyjne i prekognicyjne. Celowo pomijam inne właściwości paranormalne (np. bilokacja, teleki- neza, auroskopia), które są słabo udokumentowane. O inżynierze krążyły w Polsce przedwojennej wręcz niesamowite opowieści. Za życia był otoczony legendą. Przypisywano mu wręcz cudowne, nadprzyrodzone zdolności. Dlatego też skoncentrowałem się jedynie na tych eksperymentach parapsychologicznych z Osso- wieckim, które zostały potwierdzone przez naukowców lub wiarygodnych obserwatorów, w miarę możliwości kontrolowanych warunkach, aczkolwiek odbiegających od klasycznych, laboratoryjnych doświadczeń. , W doświadczeniu nr 1 brał udział arcybiskup mohylewski, Edward Ropp. Wręczył on kawałek drewna Ossowieckiemu z pytaniem, co może powiedzieć o tym przedmiocie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>