Znalezienie prawdziwej autonomi człowieka

Jednak w poszukiwaniu Prawdy, jak i w pogoni za Dobrem odnajdujemy prawdziwą autonomią człowieka. Ale tylko w tej mierze, w jakiej jest on nicością. Właśnie przez swą nicość, właśnie o tyle, o ile ma on do czynienia z Nicością, Złem, Błędem – człowiek wymyka się Bogu: albowiem Bóg, który jest nieskończoną pełnią bytu, nie potrafiłby ani począć „nicości, ani kierować nicością. Wyposażył mnie w to, co pozytywne, i ponosi odpowiedzialność za wszystko, co we mnie jest, Ale przez moją skończoność i moje granice, przez moją zacienioną stronę, odwracam się od niego. Jeśli zachowam wolność z obojętności, to jedynie w stosunku do tego, czego nie znam lub co znam źle: w stosunku do idei zniekształconych: kalekich, niejasnych. Wszystkim tym nicościom ja sam, który jestem nicością, mogę powiedzieć „nie”, mogę nie decydować się na działanie, na afirma- cję. Ponieważ porządek prawd istnieje poza mną, tym, co określi mnie jako autonomię, będzie nie twórcza inwencja, lecz odmowa. Dopóki możemy odmawiać zgody, dopóty jesteśmy wolni. W ten sposób wątpienie metodyczne staje się prawdziwym wzorem wolnego aktu. Nihilominus… hanc in nobis Hbertatem esse exprimur, ut semper ab iis credendis, quae non piane certa sunt et explórala possimus abstinere1 i gdzie indziej: Mens quae propria libértate utens supponit ea omnia non exi stere, de quarum existentia vel minimum potest dubitare.2

„Tymczasem przysługuje nam wolność, abyśmy mogli zawsze powstrzymywać się od dawania wiary tym rzeczom, które nie są całkowicie pewne ani zbadane”. René Descartes: Zasady filozofii, § 6.

„Umysł, który posługuje się swoją własną wolno ścią, zakłada, że nie istnieje to wszystko, o czego istnieniu można choćby w najmniejszym stopniu wątpić.” Przegląd treści Medytacji w: René Descartes: Medytacje, t. I, s. 14. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>